2005  nr. 5
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Krystianowi Olszewskiemu OFM – Prowincjalnemu Animatorowi Kultu œwiętych i Błogosławionych, Ojcu Gwardianowi Fidelisowi Maciołkowi OFM, Ojcu Profesorowi Wiesławowi Murawcowi OFM, Ojcu Kustoszowi Bolesławowi Opalińskiemu OFM, Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Okrutnemu, Księdzu Rektorowi Bogdanowi Bartołdowi, Księdzu Proboszczowi Jackowi Kozubowi, Pani Barbarze Kazimierczyk oraz Pani Elżbiecie Nowojewskiej za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Błogosławiony 
Władysław z Gielniowa
1   
 
 Za głosem powołania 2   
 
 Pracowite lata ojca Władysława 3   
 
 Ostatnie kazanie 4   
 
 Długa lista łask i cudów 5   
 
 Freski 
z kościoła św. Anny w Warszawie
6   
 
 Polskie strofy Błogosławionego 7   
 
 Świątynia 
na Krakowskim Przedmieściu
8   
 
 W służbie Skępskiej Pani 9   
 
 Królowa Mazowsza i Kujaw 10   
 
 Stolica - swemu patronowi 11   
 
 Wybrał trudne życie 12   
 
 Kazaniami odmieniał ludzi 13   
 
 Litania do bł Władysława z Gielniowa14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Błogosławiony 
Władysław z Gielniowa
 
 
  
Bł. Władysław (1440-1505), obraz w kościele w Gielniowie
 
 
  4 maja upływa 500 lat od śmierci bł. Władysława z Gielniowa - wybitnego kaznodziei, patrona Warszawy; dziś jest on patronem Polski i Litwy. Jego osoba na trwałe zapisała się nie tylko w annałach Zakonu Bernardynów, do którego należał, ale także w dziejach całego Kościoła katolickiego. Błogosławiony zajmuje znaczące miejsce w dziejach naszej literatury ojczystej jako jeden z pierwszych autorów piszących po polsku, długo przed Mikołajem Rejem.
Wydaje się jednak, że postać bł. Władysława nie jest dziś znana w stopniu odpowiadającym jego dokonaniom. Być może jest tak po części dlatego, że ten skromny zakonnik pragnął, by jego dzieła pozostały anonimowe i dopiero po wiekach zaczynamy poznawać jego prawdziwe zasługi. Przypadający właśnie jubileusz to dobra okazja, by wspomnieć tego wyjątkowego kaznodzieję, który wzniecał w słuchaczach niebywały entuzjazm wiary.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba