2005  nr. 5
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Krystianowi Olszewskiemu OFM – Prowincjalnemu Animatorowi Kultu œwiętych i Błogosławionych, Ojcu Gwardianowi Fidelisowi Maciołkowi OFM, Ojcu Profesorowi Wiesławowi Murawcowi OFM, Ojcu Kustoszowi Bolesławowi Opalińskiemu OFM, Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Okrutnemu, Księdzu Rektorowi Bogdanowi Bartołdowi, Księdzu Proboszczowi Jackowi Kozubowi, Pani Barbarze Kazimierczyk oraz Pani Elżbiecie Nowojewskiej za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Błogosławiony 
Władysław z Gielniowa
1   
 
 Za głosem powołania 2   
 
 Pracowite lata ojca Władysława 3   
 
 Ostatnie kazanie 4   
 
 Długa lista łask i cudów 5   
 
 Freski 
z kościoła św. Anny w Warszawie
6   
 
 Polskie strofy Błogosławionego 7   
 
 Świątynia 
na Krakowskim Przedmieściu
8   
 
 W służbie Skępskiej Pani 9   
 
 Królowa Mazowsza i Kujaw 10   
 
 Stolica - swemu patronowi 11   
 
 Wybrał trudne życie 12   
 
 Kazaniami odmieniał ludzi 13   
 
 Litania do bł Władysława z Gielniowa14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Polskie strofy Błogosławionego
 
  Miano ojca literatury polskiej przyznano Mikołajowi Rejowi z Nagłowic. Warto jednak wiedzieć, że bł. Władysław z Gielniowa na długo przed Rejem napisał po polsku wiele pieśni religijnych. Niestety, tylko nieliczne z nich zachowały się do naszych czasów.
 
 
Żeby rodacy rozumieli
 
  Gdy chrześcijaństwo wkroczyło na ziemie Piastów, język polski był wyłącznie językiem mówionym. Żyjący 400 lat później bł. Władysław z Gielniowa, jak wszyscy inni współcześni mu autorzy, pisał pieśni religijne po łacinie. Ich treść była jednak dostępna tylko dla wąskiej grupy ludzi wykształconych. A przecież ojciec Władysław, jako wytrawny kaznodzieja, pragnął trafiać do jak największej liczby słuchaczy. Dlatego zajął się pisaniem pieśni w języku zrozumiałym dla wszystkich rodaków. Przekładał też istniejące utwory łacińskie na język polski.
Najbardziej popularnym jego dziełem stała się pieśń pasyjna "Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne", znana również pod staropolskim tytułem "Żołtarz Jezusów" (co w dzisiejszym języku się tłumaczy jako "Psałterz Jezusa"). Utwór opisuje Mękę Pańską i zawiera rozważania na temat jej tajemnicy. Autor chciał za jego pośrednictwem poruszyć sumienie słuchacza. Już za życia ojca Władysława "Żołtarz Jezusów" stał się znany w całej Polsce.
 
 
Pieśni ojca Władysława
 
  Różne pieśni i koronki ojca Władysława były przez wiele lat śpiewane w kościołach bernardyńskich. Utwór "Jasne Krystowo oblicze" przywoływał historię o św. Weronice podającej umęczonemu Jezusowi chustę, na której miał się odbić wizerunek twarzy Zbawiciela. Opowieść o Wniebowzięciu Maryi autor zawarł w dwu pieśniach: "Już się anjeli wiesielą" i "Świebodność Boga żywego". Twórczość bernardyńskiego kaznodziei była ściśle powiązana z jego nabożeństwem do Męki Pańskiej i Matki Bożej. Specjalnie na Boże Narodzenie ojciec Władysław napisał pieśń rozpoczynającą się od słów "Augustus, kiedy panował...". Znawcy literatury staropolskiej podkreślają, że bł. Władysław z Gielniowa był bardzo utalentowanym poetą.
Z jego obfitego dorobku do naszych czasów zachowało się niestety, niewiele utworów. Przez to Władysław jako pisarz popadł niemal w zapomnienie. Dopiero niedawno zaczęto uświadamiać sobie, że tak naprawdę to bł. Władysław z Gielniowa był pierwszym znanym nam dziś z imienia poetą piszącym po polsku.
 
 
 
 Początki pisanej polszczyzny

Najstarszym dokumentem zawierającym pojedyncze polskie wyrazy - imiona i nazwy miejscowości - jest bulla gnieźnieńska papieża Innocentego II z roku 1136. Wymieniono w niej 410 polskich imion i nazw. Dopiero prawie półtora wieku później zanotowane zostało po raz pierwszy całe zdanie w języku polskim. Umieszczono je w 1270 r. w "Księdze założenia klasztoru Najświętszej Panny Marii w Henrykowie“. Zdanie brzmi: "Daj, ać ja pobruczę a ty poczywaj“. Były to słowa, z jakimi zwracał się mąż do żony, gdy chciał zastąpić ją podczas pracy przy żarnach. Nie można wykluczyć, że przed księgą z Henrykowa powstała sławna "Bogurodzica“, jednak dokładny czas ułożenia tej pieśni nie jest znany.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba