2005  nr. 8
 
  Redakcja składa podziękowania Matce Ksieni Elżbiecie Wielebińskiej OSC z klasztoru Klarysek w Starym Sączu, Matce Ksieni Alicji Kusowskiej OSC z klasztoru Klarysek w Krakowie, Siostrze Salomei Stompel OSC z klasztoru Klarysek w Starym Sączu, Ojcu Gwardianowi Andrzejowi Zającowi OFMConv oraz Ojcu Romanowi Banasikowi OFMConv z klasztoru Franciszkanów w Krakowie, Księdzu Prałatowi Zdzisławowi Sadce oraz Księdzu Stanisławowi Kowalikowi z Bazyliki św. Mikołaja w Bochni, Panu Dyrektorowi Tomaszowi Kicie oraz Pani Annie Kudłacik z Uzdrowiska Kopalni Soli w Bochni oraz Pani Edycie Mazur, Kierownikowi działu Public Relations w Kopalni Soli "Wieliczka" za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Błogosławieństwo dla narodu 1   
 
 Królowie i święci 2   
 
 Kinga i Bolesław 3   
 
 Dla Kościoła i dla ludu 4   
 
 Księżna w habicie 5   
 
 "Święci nie przemijają" 6   
 
 Pomnik hojności Księżnej 7   
 
 Strażniczki Grobu świętej Kingi 8   
 
 Święta Kinga wyprasza łaski 9   
 
 Pierścień w bryle soli 10   
 
 Najtrwalsze ślady 11   
 
 Litania do św. Kingi12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Błogosławieństwo dla narodu
 
 
  
Fot. Franciszek Mróz
 
 
  Św. Kinga była postacią niezwykłą. Urodziła się jako córka węgierskiego następcy tronu. Z woli rodziców została małżonką polskiego księcia. Koleje jej życia związały ją z wieloma miejscami w Polsce. Uczyniła wiele dobrego dla Kościoła i swej nowej Ojczyzny. Była błogosławieństwem dla całego naszego kraju. Przedstawiony na zdjęciu obraz to najkrótsza opowieść o jej życiu, w którym ważną rolę odegrało wzgórze wawelskie, ubodzy, dla których była najlepszą matką, klasztor Klarysek w Starym Sączu, sól, którą - według tradycji - sprowadziła do Polski, oraz lilia czystości, którą ofiarowała Chrystusowi. Niech ten obraz będzie zachętą do lepszego poznania losów księżnej, która porzuciła wszelkie bogactwa i zaszczyty, by zostać skromną mniszką i najpokorniej służyć Bogu.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba