2006  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Święto Trzech Króli 1   
 
 Bóg objawia się ludzkości 2   
 
 Mędrcy świata, monarchowie 3   
 
 Najcenniejsze dary 4   
 
 Pokłon w wizji artystów 5   
 
 Pierwsi świadkowie 
Bożego Narodzenia
6   
 
 U celu podróży 7   
 
 Pokłon Trzech Króli 8   
 
 Miasto Trzech Króli 9   
 
 "Przybyliśmy oddać Mu pokłon" 10   
 
 Bożonarodzeniowy 
czas radości
11   
 
 Królowie z całego świata 12   
 
 Mędrcy świata, monarchowie13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Najcenniejsze dary
 
 


Do hołdu Trzech Królów tradycja kościelna odnosi proroctwo Izajasza: "I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twego wschodu. Rzuć okiem dookoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka (...), bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów - dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana" (Iz 60, 3-6).

 
 
  
Trzej Królowie przebyli długą drogę i doszli do celu swej wędrówki, dlatego zostali patronami podróżnych.

Fot. Jan Uryga

 
 
 
Światło z wysoka
 
  "A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię" (Mt 2, 9). Czym była gwiazda betlejemska, która przywiodła Mędrców do Nowonarodzonego? Uczeni na różne sposoby starali się wyjaśnić to niezwykłe zjawisko astronomiczne. Najwięcej zwolenników ma obecnie teza Jana Keplera - astronoma żyjącego na przełomie XVI i XVII w. Uczony ten odkrył, że w czasie, kiedy miało miejsce narodzenie Jezusa Chrystusa, na niebie pojawiło się bardzo rzadkie zjawisko. Mianowicie na jednej linii ustawiły się dwie wielkie planety: Jowisz i Saturn (niektórzy twierdzą, że także Mars). Planety widoczne były z Ziemi jako jeden bardzo jasno świecący punkt. Słońce znajdowało się wówczas w znaku Ryb - symbolu bardzo czytelnym dla pierwszych chrześcijan.
Inni badacze przypuszczają, że mogła to być kometa Halley’a. Jednak w tamtych czasach znano już komety, więc tym bardziej Magowie - którzy zapewne znali się na astronomii - potrafiliby rozpoznać to zjawisko. Poza tym kometa była wówczas uważana za zwiastuna tragicznych wydarzeń, a Mędrcy odczytali pojawienie się gwiazdy zupełnie inaczej - jako zapowiedź wielkiej radości.
 
 
Mirra, kadzidło i złoto
 
  "I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2, 11). Mędrcy byli ludźmi zamożnymi, wykształconymi i pobożnymi. Wędrując na spotkanie nowego Króla nieśli wyjątkowo kosztowne podarunki. Wymienione przez Ewangelistę dary mają znaczenie symboliczne. Złoto oznacza królewską godność Dzieciątka, kadzidło - Jego boskość i najwyższe kapłaństwo, zaś mirra - Jego człowieczeństwo.
Kadzidło i mirra były w tamtych czasach cenniejsze od złota. Kadzidło to żywica z rzadkich drzew zmieszana z wonnymi ziołami. Dym z kadzideł palonych w świątyniach jest symbolem modlitwy wznoszonej do Boga. Mirra natomiast to drogocenny balsam wyrabiany w Arabii. W czasach Jezusa namaszczano nim ciała zmarłych, zaś wino zmieszane z mirrą podawano skazańcom, by złagodzić ich cierpienia. Dlatego też ofiarowanie mirry jest także odczytywane jako zapowiedź męki Pana Jezusa.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba