2007  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Matce Przeoryszy Róży Semkowskiej OP z klasztoru "Na Gródku" w Krakowie, Matce Przeoryszy Joannie Kraœkiewicz OP z klasztoru w Œwiętej Annie oraz Matce Przeoryszy Dominice Sokołowskiej OP z klasztoru w Radoniach za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Modlitwa, milczenie, pokuta 1   
 
 Bogu dzięki, że jesteście! 2   
 
 Wędrowny kaznodzieja 3   
 
 Kolebka Zakonu 4   
 
 Święte i błogosławione mniszki 5   
 
 Na krakowskim Gródku 6   
 
 "Bardzo ładny macie klasztor" 7   
 
 Nieustanna służba
 Bogu i ludziom w modlitwie
8   
 
 Mniszki u Świętej Anny 9   
 
 Obraz z Soriano 10   
 
 "Święta miara" 11   
 
 Natanael i Jonatan 12   
 
 Dziekęuję Wam, Siostrzyczki 13   
 
 Siostra Magdalena Maria 14   
 
 Litania do św. Dominika15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Litania do św. Dominika
 
 
  
Fot. Archiwum
 
 
  Kyrie, elejson. Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Maryjo - módl się za nami,
Królowo Różańca Świętego,
Święty Patriarcho Dominiku,
Imieniem Pańskim uprzywilejowany,
Przez Matkę Bożą synem nazwany,
Światło Kościoła Bożego,
Oświecenie świata całego,
Pochodnio wiary gorejąca,
Gwiazdo od wieków jaśniejąca,
Heroldzie Słowa Bożego,
Różo cierpliwości,
Zbawienia ludzkiego pragnący,
Męczeństwa pożądający,
Mężu ewangeliczny,
Przykładzie głębokiej pokory,
Miłośniku posłuszeństwa,
Naśladowco Chrystusowego ubóstwa,
Filarze zakonności,
W cnoty wszelkie bogaty,
Żarliwy kaznodziejo,
Zwiastunie świętej Ewangelii,
Chorób ciała i duszy lekarzu doskonały,
Opiekunie ubogich i strapionych,
Niezmordowany chwalco Maryi,
Krzewicielu Różańca Świętego,
Z niewinności życia Aniele,
Zakonów trzech mądry założycielu,
W nawracaniu dusz gorliwy apostole,
W głoszeniu nauki Jezusowej wierny ewangelisto,
W umartwieniu ciała przedziwny męczenniku,
Wielością cnót chwalebny wyznawco,
Światłem nauki prawdziwy doktorze,
Czystością duszy i ciała niewinny dziewico,
Zasługami potężny przed Bogiem nasz ojcze,
Nauczycielu i wodzu,
Abyśmy wiernie Ciebie naśladowali,
Abyśmy zbawieniu ludzkiemu służyli,
Abyśmy cnotami przed światem jaśnieli,
Abyśmy Kościołowi świętemu użyteczni byli,
Abyśmy w niewinności żyli,
Abyśmy za Twoją przyczyną od wszelkich błędów i nieprawości wolni byli,
Abyśmy od nagłej i niespodziewanej śmierci byli zachowani,
Abyśmy łaski ostatecznej dostąpili,
Abyśmy w godzinie śmierci do chwały wiekuistej przyjęci zostali,
 
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami!
Módl się za nami święty Ojcze Dominiku,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, niech święty patriarcha Dominik, gorliwy kaznodzieja Twojej Prawdy wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech zawsze przyczynia się za nami. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba