2007  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Matce Przeoryszy Róży Semkowskiej OP z klasztoru "Na Gródku" w Krakowie, Matce Przeoryszy Joannie Kraœkiewicz OP z klasztoru w Œwiętej Annie oraz Matce Przeoryszy Dominice Sokołowskiej OP z klasztoru w Radoniach za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Modlitwa, milczenie, pokuta 1   
 
 Bogu dzięki, że jesteście! 2   
 
 Wędrowny kaznodzieja 3   
 
 Kolebka Zakonu 4   
 
 Święte i błogosławione mniszki 5   
 
 Na krakowskim Gródku 6   
 
 "Bardzo ładny macie klasztor" 7   
 
 Nieustanna służba
 Bogu i ludziom w modlitwie
8   
 
 Mniszki u Świętej Anny 9   
 
 Obraz z Soriano 10   
 
 "Święta miara" 11   
 
 Natanael i Jonatan 12   
 
 Dziekęuję Wam, Siostrzyczki 13   
 
 Siostra Magdalena Maria 14   
 
 Litania do św. Dominika15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Mniszki u Świętej Anny
 
  Liczni pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę wstępują do położonej na wschód od Częstochowy miejscowości Święta Anna. Znajduje się tu sanktuarium sióstr dominikanek, od którego wezwania wzięła nazwę cała wieś. Wierni pragną przede wszystkim oddać cześć cudownej figurze, która przedstawia św. Annę oraz Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus.
 
 
  
Sanktuarium i klasztor dominikanek w Świętej Annie

Fot. Archiwum Sióstr Dominikanek w Świętej Annie

 
 
 
Trudne początki
 
  Święta Anna to jedno z trzech miejsc w Polsce - obok Gródka w Krakowie i Radoni koło Grodziska Mazowieckiego - gdzie klauzurowy żywot wiodą dominikanki. Przybyły tu w drugiej połowie XIX wieku, w okresie zaborów, gdy władze carskie skasowały ich klasztor Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim. Zajęły dawny klasztor po bernardynach i kontynuują ich tradycję. W archiwum przechowują dokument króla Zygmunta III zezwalający na ufundowanie owego klasztoru na gruntach królewskich.
Początki w nowym miejscu nie były łatwe. Ledwie co podniesione z ruiny zabudowania strawił pożar, a mniszki miały zakaz przyjmowania nowicjuszek. Dopiero na początku XX w. zakaz zniesiono. Siostry szczęśliwie zdołały przetrwać trudne lata okupacji niemieckiej i rządy komunistyczne w Polsce, unikając grożącego im w tym okresie wysiedlenia, a nawet powiększały swoją wspólnotę. Kandydatek do życia zakonnego było tak wiele, że u schyłku PRL postanowiły utworzyć nowy klasztor w Radoniach.
 
 
Modlą się w sprawach ludzi
 
  Początki kultu św. Anny w tym miejscu sięgają końca XV wieku. Według tradycji, św. Anna objawiła się tutaj pasterzowi pilnującemu bydła. Objawienia powtarzały się kilkakrotnie, a mieszkańcy okolicznych wiosek pielgrzymujący w to miejsce doznawali wielu łask. Na początku XVI wieku w miejscu objawień wybudowano ku czci św. Anny drewnianą kaplicę. W niej ustawiono drewnianą figurę zwaną Świętą Anną Samotrzeć, która zachowała się do dzisiaj. Po kolejnych stu latach stanęły w tym miejscu kościół i klasztor bernardynów. W wyniku różnych burz dziejowych, klasztor ten stał się siedzibą dominikanek. Dziś nadal szerzony jest tu kult św. Anny, która bywa nazywana też ciepło Babcią Anną.
Siostry pilnie przestrzegają zasad życia klauzurowego, ale nie pozostają obojętne na sprawy świata zewnętrznego. W modlitwach stale polecają Panu Bogu trudne sprawy ludzkie. A orędownictwo św. Anny okazuje się bardzo skuteczne. Wiele osób doznało tu łaski uzdrowienia, nawrócenia, narodzin długo wyczekiwanego potomka czy wyzwolenia z nałogu.
Warto też przypomnieć, że pod koniec okupacji niemieckiej, gdy upadło powstanie warszawskie, siostry otworzyły wrota klasztoru dla uchodźców ze stolicy. A po II Soborze Watykańskim, jako jedna z pierwszych wspólnot klauzurowych w Polsce, przyjęły zaaprobowane przez sobór zmiany w liturgii.
 
 
 
 

Klasztor w Radoniach

Klasztor pw. Matki Bożej Różańcowej w Radoniach koło Grodziska Mazowieckiego jest trzecim i zarazem najmłodszym klasztorem dominikanek kontemplacyjnych w Polsce. W 1989 r. stan liczebny wspólnoty sióstr w Świętej Annie był już na tyle duży, że zaczęło brakować cel dla nowych zakonnic. Dominikanki podjęły decyzję dotyczącą budowy nowego klasztoru. Dzięki otrzymanej darowiźnie w Radoniach w 1990 r. rozpoczęto prace budowlane. Trzy lata później w radońskim klasztorze zamieszkały pierwsze dominikanki przybyłe z Świętej Anny.

 
 
  
Wnętrze kaplicy sióstr dominikanek klauzurowych w Radoniach

Fot. Archiwum Sióstr Dominikanek w Radoniach

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba