2007  nr. 6
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Prałatowi Zdzisławowi Sochackiemu - Proboszczowi Katedry Wawelskiej, Księdzu Prałatowi Janowi Dziaskowi - Proboszczowi parafii œw. Jadwigi na Krowodrzy w Krakowie, Księdzu Prałatowi Władysławowi Gasidle - Proboszczowi Kolegiaty œw. Anny w Krakowie, Księdzu Doktorowi Janowi Abrahamowiczowi - Proboszczowi parafii œw. Krzyża w Krakowie, Ojcu Tadeuszowi Janowiakowi - Przeorowi Klasztoru Ojców Karmelitów Trzewiczkowych "Na Piasku", Siostrze Annie Hyszko - Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr œw. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego w Krakowie, Siostrze Marzenie Władawskiej CHR, Pani Doktor Stanisławie Postawie z Archiwum œw. Królowej Jadwigi w Krakowie, Panu Janowi Pociejowi - Przewodniczšcemu Sodalicji œw. Jadwigi Królowej oraz Państwu Profesorostwu Marii i Janowi Bruzdom za udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Święta Królowa na polskim tronie 1   
 
 Pani pełna dobroci i  
wielkiego majestatu
2   
 
 Matka chrzestna  
narodu litewskiego
3   
 
 Czarny krucyfiks  
i biały sarkofag
4   
 
 Plus ratio quam vis 5   
 
 Gaude mater Polonia! 6   
 
 Jadwiżanki wawelskie 7   
 
 Sodalicja św. Jadwigi Królowej 8   
 
 Świątynia dedykowana Królowej 9   
 
 Patronka i opiekunka Biecza 10   
 
 "Kto im łzy powróci?" 11   
 
 Wezwania do św. Królowej Jadwigi12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Czarny krucyfiks  
i biały sarkofag
 
  Niewiele pamiątek po Pani Wawelskiej zachowało się do naszych czasów. W katedrze królewskiej znajdują się jednak dwa miejsca, które nierozerwalnie wiążą się z jej postacią: ołtarz Ukrzyżowanego z cudownym krucyfiksem, przed którym pogrążona w modlitwie spędzała długie godziny, oraz przepiękny biały sarkofag. Początkowo relikwie Jadwigi spoczywały w skromnym grobie niedaleko ołtarza głównego (królowa została pochowana razem ze swoją zmarłą córeczką). Po pięciuset pięćdziesięciu latach dokonano ekshumacji i przeniesienia szczątków do sarkofagu wykonanego z niezwykle rzadkiego marmuru kararyjskiego. Po otwarciu trumny przeprowadzono badania antropologiczne. Naukowcy stwierdzili, że Jadwiga była blondynką mierzącą około 180 cm wzrostu. W roku 1987 z okazji beatyfikacji królowej Jadwigi jej relikwie zostały uroczyście podniesione do ołtarza Ukrzyżowanego w katedrze wawelskiej.
 
 
  
Ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Wykonana z lipowego drewna rzeźba przedstawia Chrystusa tuż po agonii.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
 
 

Pokora zamiast pereł

O tym, że królowa spodziewa się dziecka, Władysław Jagiełło dowiedział się podczas jednej z podróży, które często odbywał po swoim rozległym państwie. Szczęśliwy monarcha wysłał na Wawel list z poleceniem, aby komnata, w której ma przyjść na świat królewski potomek, została bogato ozdobiona tkaninami i obiciami przetykanymi złotem i wyszywanymi perłami oraz drogimi kamieniami. Jadwiga tak odpisała swemu mężowi:
"Już dawno wyrzekłam się przepychu tego świata i nie chcę z niego korzystać. W niebezpieczeństwie śmierci, które często występuje przy porodzie, Panu Bogu (...) chcę się podobać nie w blasku drogich kamieni i złota, ale w pokorze i łagodności". Te znamienne słowa królowa napisała kilkanaście dni przed swoją śmiercią. Są one świadectwem jej niezwykłej dojrzałości duchowej.

 
 
  
Sarkofag królowej Jadwigi dłuta Antoniego Madeyskiego ufundowany przez hrabiego Karola Lanckorońskiego nawiązuje do stylu XV-wiecznych włoskich pomników nagrobnych. Ciało królowej Jadwigi spoczywało tu w latach 1949-1987.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
 
 

Racjonał, psałterz i roztruchan

W skarbcu katedralnym na Wawelu przechowywana jest drogocenna pamiątka: racjonał własnoręcznie wyhaftowany przez królową Jadwigę. Ta szczególna szata liturgiczna ozdobiona jest złotem i perłami. Metropolita krakowski zakłada ją tylko na wyjątkowo doniosłe uroczystości.
Drugą pamiątką po świętej królowej jest Psałterz Floriański - bogato iluminowana księga psalmów wykonana specjalnie dla królowej Jadwigi. Rękopis został zredagowany w trzech językach: łacińskim, polski i niemieckim. Księga ta jest jednym z najcenniejszych zabytków języka polskiego.
Trzecim zachowanym do naszych czasów przedmiotem, który należał do Świętej jest wykonany ze złoconego srebra i kryształu górskiego roztruchan. Puchar ten znajduje się obecnie w muzeum w Dreźnie, gdzie trafiło na skutek koligacji dynastycznych z Sasami.

 
 
 
 

Szesnastu psałterzystów

Królowa Jadwiga pragnęła, aby w katedrze wawelskiej nieustannie rozlegał się śpiew wysławiający majestat i dobroć Stwórcy. Dlatego utworzyła kolegium szesnastu psałterzystów, którzy na przemian w dzień i w nocy chwalili Boga śpiewając psalmy. Niestety, ta niezwykła fundacja królowej nie dotrwała do naszych czasów.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba