2008  nr. 11
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Prałatowi Jerzemu Karbownikowi, Księdzu Profesorowi Andrzejowi Witko, Ojcu Doktorowi Szczepanowi Praœkiewiczowi OCD, Księdzu Markowi Borysiakowi SDB, Siostrze Aldonie Paczkowskiej ZSPJ – Przełożonej klasztoru Zgromadzenia Sióstr Pana Jezusa Miłosiernego w Wilnie, Siostrze Dominice Steć ZSJM, Panu Piotrowi Korpantemu oraz Panu Krzysztofowi Zawadzińskiemu za udostępnienie archiwum i zdjęć.
Serdeczne Bóg Zapłać!
 
 
 
 Dana ku obronie 1   
 
 Karmelici bosi  
strzegli Ostrej Bramy
2   
 
 Strażniczka wiary katolickiej 3   
 
 Prowadzeni ręką Maryi 4   
 
 Koronacja Ostrobramskiej Pani 5   
 
 "Jak mnie... 
do zdrowia powróciłas cudem!"
6   
 
 Pielgrzymując do Ostrej Bramy 7   
 
 Wilno stolicą miłosierdzia 8   
 
 Opiewał Miłosierdzie Pańskie 9   
 
 W Skarżyskiej Ostrej Bramie 10   
 
 Ty u bramy naszej trzymasz straż 11   
 
 Litania ostrobramska12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Dana ku obronie
 
  "Czym Jasna Góra dla Polski, a Berdyczów dla Ukrainy, tym Ostra Brama dla Litwy" - tak mawiali nasi praojcowie. Ostrobramskie sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia objęli ojcowie karmelici bosi i przez wiele wieków opiekowali się cudownym wizerunkiem Maryi - Matki Miłosierdzia. Ostrobramskie Sanktuarium miało ogromny wpływ na rozwój życia religijnego i moralnego Polski oraz Litwy. Wśród wybitnych postaci, które zawierzały swoje sprawy Ostrobramskiej Pani byli Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Ignacy Kraszewski, Władysław Syrokomla, Stanisław Moniuszko i wielu innych twórców kultury polskiej. Z Wilnem związanych była rzesza świętych, w tym św. królewicz Kazimierz - patron Litwy, św. Andrzej Bobola, św. Jozafat Kuncewicz, św. o. Rafał Kalinowski, bł. abp Jerzy Matulewicz, święci męczennicy II wojny światowej, św. Siostra Faustyna, św. Urszula Ledóchowska, bł. ks. Michał Sopoćko. W cieniu Ostrej Bramy rodził się kult Jezusa Miłosiernego. Od młodzieńczych lat miejsce to ukochał Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II. Z różnych stron świata do Ostrej Bramy przybywają pielgrzymi. 16 listopada Kościół katolicki szczególnie celebruje liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia.
 
 
  
Pielgrzymi w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej

Fot. Łukasz Korzeniowski

 
 
 
Brama zwana Ostrą
 
  Pierwsze wzmianki o Wilnie w dokumentach pisanych pojawiły się z początkiem XIV wieku. W 1386 r. Władysław Jagiełło - Wielki Książę Litewski został królem Polski na mocy polsko-litewskiej unii zawartej w Krewie, poślubiając królową Jadwigę Andegaweńską. Przyjęcie przez Jagiełłę chrześcijaństwa było przełomowym momentem w historii Litwy. Wcześniejsze próby chrystianizacji Litwy, podjęte przez franciszkanów, zakończyły się męczeńską śmiercią zakonników. Przypominają o nich wpisane w krajobraz Wilna trzy krzyże, których losy, na przestrzeni wieków, były bardzo burzliwe. W 1387 r. w Wilnie z fundacji króla Jagiełły wzniesiono świątynię p.w. św. Stanisława. Wilno na swoją rezydencję wybrał Aleksander Jagiellończyk - syn króla Kazimierza. Kiedy Wilnu zagrozili Tatarzy, wokół miasta wzniesiono mur obronny, a wśród bram fortyfikacyjnych była także ta, którą z czasem zaczęto nazywać "Ostrą". Po raz pierwszy Ostra Brama została wspomniana w przywileju królewskim z 1503 r. Dziś jest to jedyna zachowana brama w murach obronnych Wilna.
 
 
Ukochana Patronka
 
  Z początkiem XVI wieku na Litwie w bramach obronnych miast zaczęto umieszczać święte wizerunki. W Ostrej Bramie - w punkcie, który musiał oprzeć się najazdom wrogich wojsk ze wschodu - zawieszono obraz Najświętszego Salwatora oraz przedstawienie Maryi, które w pierwszej połowie XVII wieku zastąpiono obrazem Matki Bożej, nazwanej Ostrobramską. Tak rozpoczął się kult Maryi - Matki Miłosierdzia w ostrobramskim wizerunku. Pierwsze świadectwo łaski otrzymane za wstawiennictwem Maryi w tym obrazie datowane jest na rok 1663.
W 1715 r. Wilno spłonęło. Bardzo ucierpiało także sanktuarium wraz z klasztorem. Karmelitom jednak udało się uratować cudowny Wizerunek Maryi. Przy wsparciu wiernych odbudowali kaplicę. Obraz Matki Najświętszej już w 1720 r. przeniesiono do odnowionej kaplicy, układając wtedy pieśń do ukochanej Patronki:Ozdobo wielka Miasta Giedymina,
Wilna całego Nadziejo Jedyna,
W tej Ostrej bramie Obrono potężna,
Królowo Polska a Litewska księżna.

Domie złocisty i Boga mieszkanie,
Znów masz swój pałac tu przy Ostrej Bramie,
W stołecznym mieście, Stolico Mądrości,
Tu rezydujesz w darów obfitości.

Reformowany Karmel ukochałaś
i jego Matką prawdziwą zostałaś.
Przy Karmelitów jaśniejąc kościele,
Bronisz ten zakon świadcząc swych łask wiele.

 
 
  
Panorama Wilna (na pierwszym planie katedra p.w. św. Stanisława Biskupa i św. Władysława)

Fot. Piotr Korpanty

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba