2008  nr. 11
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Prałatowi Jerzemu Karbownikowi, Księdzu Profesorowi Andrzejowi Witko, Ojcu Doktorowi Szczepanowi Praœkiewiczowi OCD, Księdzu Markowi Borysiakowi SDB, Siostrze Aldonie Paczkowskiej ZSPJ – Przełożonej klasztoru Zgromadzenia Sióstr Pana Jezusa Miłosiernego w Wilnie, Siostrze Dominice Steć ZSJM, Panu Piotrowi Korpantemu oraz Panu Krzysztofowi Zawadzińskiemu za udostępnienie archiwum i zdjęć.
Serdeczne Bóg Zapłać!
 
 
 
 Dana ku obronie 1   
 
 Karmelici bosi  
strzegli Ostrej Bramy
2   
 
 Strażniczka wiary katolickiej 3   
 
 Prowadzeni ręką Maryi 4   
 
 Koronacja Ostrobramskiej Pani 5   
 
 "Jak mnie... 
do zdrowia powróciłas cudem!"
6   
 
 Pielgrzymując do Ostrej Bramy 7   
 
 Wilno stolicą miłosierdzia 8   
 
 Opiewał Miłosierdzie Pańskie 9   
 
 W Skarżyskiej Ostrej Bramie 10   
 
 Ty u bramy naszej trzymasz straż 11   
 
 Litania ostrobramska12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Ty u bramy naszej trzymasz straż
 
  Wizerunek Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej jest otaczany szczególną czcią w wielu miejscach świata. Koronowane kopie cudownego obrazu znajdują się w sanktuariach Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, Kętrzynie, Koronowie, Łodzi i Skarżysku-Kamiennej. Szczególnym kultem wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej otaczają wierni m.in. w olsztyńskiej konkatedrze, w gdańskiej Bazylice Mariackiej, w karmelitańskim kościele we Wrocławiu, a także w kościołach w Chrzanowie, Drogoszach, Krakowie, Swarzędzu, Szczecinie, Tołkinach i Warszawie. Katedralne ściany kaplicy św. Trójcy na Wawelu zdobi polichromia Włodzimierza Tetmajera z wizerunkami Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Ostrobramskiej, Maryi Berdyczowskiej i Pani Kalwaryjskiej. Polacy, zmuszeni do opuszczenia Wilna, wznosili w Polsce kościoły dedykowane Matce Bożej Miłosierdzia. Parafie ostrobramskie znajdują się w Nowym Jorku oraz Montrealu w Kanadzie. Ten czczony w świecie cudowny wizerunek Maryi zajmuje także szczególne miejsce w Kaplicy Litewskiej w watykańskiej Bazylice św. Piotra i Pawła.
 
 
  
Witraż Matki Bożej Ostrobramskiej w katedrze w Kaliszu

Fot. Archiwum

 
 
 
 
 Modlitwa do Matki Boskiej Ostrobramskiej


Módl się za nami. Nie jesteśmy godni

jednej przeczystej Twoich oczu łzy,

tłum zbłąkanych i smutnych przechodni

na świecie szarym i smutnym jak my.


Bo niezliczone, Pani nasze winy,

jak ziarnka piasku na dnie sinych mórz

i jako gwiazdy niebieskiej głębiny,

a my się modlić nie umiemy już.


Zapominamy w powszednim zamęcie,

że Ty u Bramy naszej trzymasz straż,

na wszystkie bóle masz ciszy zaklęcie

i wszystkie nędze po imieniu znasz.


Uciszaj, Matko, wichury i swary,

szatańską pychę hardych myśli skrusz,

błogosławieństwem oddalaj pożary

od naszych domów i od naszych dusz.


A serca nasze, w jedno zestrzelone,

ku Tobie wzbite w złoty ognia słup,

tę rozmodloną naszych serc koronę,

złożoną kornie u Twych Świętych stóp,


przyjm miłościwie, Królowo Aniołów

jak uzbierany Twój na ziemi plon,

i zanieś, Jasna, ten serdeczny połów

przed Twego Syna szafirowy tron.

 
 
 
 Szczególne związki Białegostoku z Wilnem

Kiedy po II wojnie światowej Wilno w znacznej części zostało ponownie zajęte przez Sowietów, ks. abp Romuald Jałbrzykowski, metropolita wileński, został zmuszony do jego opuszczenia. Po powrocie do Polski zamieszkał w Białymstoku. Z tego miasta starał się zarządzać podlegającą mu nadal archidiecezją wileńską. Jedną z podjętych przez niego inicjatyw w celu podtrzymywania i krzewienia kultu Matki Bożej Ostrobramskiej była modlitwa nowennowa. Jego następcą został ks. bp Henryk Gulbinowicz, wielki krzewiciel miłości do Matki Bożej Miłosierdzia, który w 1971 r. zorganizował uroczystości z okazji 300-lecia kultu Matki Bożej w ostrobramskim wizerunku. Natomiast ks. bp Edward Kisiel z okazji 50-lecia koronacji obrazu w Ostrej Bramie przyczynił się do powstania kaplicy w białostockiej bazylice pw. Wniebowzięcia NMP. Tu umieszczono wierną kopię ostrobramskiego obrazu. Kaplica została poświęcona 27 listopada 1977 r. przez ks. kard. Karola Wojtyłę, wówczas metropolitę krakowskiego. Koronacji tego wizerunku Matki Bożej Miłosierdzia dokonali 12 marca 1996 r.: kard. Franciszek Macharski ówczesny metropolita krakowski, kard. Henryk Gulbinowicz metropolita wrocławski, abp Stanisław Szymecki metropolita białostocki oraz kard. Audrys Baczkis metropolita wileński. Korony poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba