2008  nr. 11
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Prałatowi Jerzemu Karbownikowi, Księdzu Profesorowi Andrzejowi Witko, Ojcu Doktorowi Szczepanowi Praœkiewiczowi OCD, Księdzu Markowi Borysiakowi SDB, Siostrze Aldonie Paczkowskiej ZSPJ – Przełożonej klasztoru Zgromadzenia Sióstr Pana Jezusa Miłosiernego w Wilnie, Siostrze Dominice Steć ZSJM, Panu Piotrowi Korpantemu oraz Panu Krzysztofowi Zawadzińskiemu za udostępnienie archiwum i zdjęć.
Serdeczne Bóg Zapłać!
 
 
 
 Dana ku obronie 1   
 
 Karmelici bosi  
strzegli Ostrej Bramy
2   
 
 Strażniczka wiary katolickiej 3   
 
 Prowadzeni ręką Maryi 4   
 
 Koronacja Ostrobramskiej Pani 5   
 
 "Jak mnie... 
do zdrowia powróciłas cudem!"
6   
 
 Pielgrzymując do Ostrej Bramy 7   
 
 Wilno stolicą miłosierdzia 8   
 
 Opiewał Miłosierdzie Pańskie 9   
 
 W Skarżyskiej Ostrej Bramie 10   
 
 Ty u bramy naszej trzymasz straż 11   
 
 Litania ostrobramska12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Litania ostrobramska
 
 
  
Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach

Fot. Franciszek Mróz

 
 
  Matko Boska Ostrobramska w podwójnej koronie,                         módl się za nami.
Matko Boska Ostrobramska z Orłem i Pogonią,
Matko Boska Ostrobramska w warownej kaplicy,
Matko Boska Ostrobramska wileńskiej ulicy,
Matko Boska - śliczna Panno w pozłacanej szacie,
Matko Boska - moja Matko z dziecięcych zdrowasiek,
Matko nasza z codziennego szkolnego pacierza,
Matko Wilnian - Ta z hejnału katedralnej wieży,
Matko z wierszy Adamowych, adamowych filareckich pieśni,
Matko tych, co przy Twej Bramie ginęli we wrześniu,
Matko nasza partyzancka z ryngrafów szlacheckich,
Matko ofiar zawleczonych do łagrów sowieckich,
Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino,
Tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino,
Matko Boska Ostrobramska z księżycowym sierpem,
Matko Boska Miłosierna dla tych, którzy cierpią,
Matko w niebie królująca, ku której - stęsknione...
Kroczą marszem już ostatnim, ostatnie plutony,
Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze znaną,
Daj nam dojść do Twego nieba poprzez Ostrą Bramę.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba