2008  nr. 11
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Prałatowi Jerzemu Karbownikowi, Księdzu Profesorowi Andrzejowi Witko, Ojcu Doktorowi Szczepanowi Praœkiewiczowi OCD, Księdzu Markowi Borysiakowi SDB, Siostrze Aldonie Paczkowskiej ZSPJ – Przełożonej klasztoru Zgromadzenia Sióstr Pana Jezusa Miłosiernego w Wilnie, Siostrze Dominice Steć ZSJM, Panu Piotrowi Korpantemu oraz Panu Krzysztofowi Zawadzińskiemu za udostępnienie archiwum i zdjęć.
Serdeczne Bóg Zapłać!
 
 
 
 Dana ku obronie 1   
 
 Karmelici bosi  
strzegli Ostrej Bramy
2   
 
 Strażniczka wiary katolickiej 3   
 
 Prowadzeni ręką Maryi 4   
 
 Koronacja Ostrobramskiej Pani 5   
 
 "Jak mnie... 
do zdrowia powróciłas cudem!"
6   
 
 Pielgrzymując do Ostrej Bramy 7   
 
 Wilno stolicą miłosierdzia 8   
 
 Opiewał Miłosierdzie Pańskie 9   
 
 W Skarżyskiej Ostrej Bramie 10   
 
 Ty u bramy naszej trzymasz straż 11   
 
 Litania ostrobramska12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Koronacja Ostrobramskiej Pani
 
  Koronacja Ostrobramskiego obrazu odbyła się 2 lipca 1927 r. W koronacji Tej, "co w Ostrej świeci Bramie" uczestniczyły nie tylko rzesze wiernych, ale także Episkopat Polski i ówczesny naczelnik naszego państwa - marszałek Józef Piłsudski. Kronikarze odnotowali, że podczas uroczystości na placu przed wileńską katedrą p.w. św. Stanisława padał deszcz. Pracownicy ochrony chcieli dać marszałkowi nakrycie głowy. Ten odmówił i powiedział, że "nie może stać w czapce, gdy Królowa Polski jest koronowana". Obecny był także prezydent Ignacy Mościcki.
 
 
  
Koronacja obrazu Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy przed katedrą wileńską (2 lipca 1927 r.)

Fot. Archiwum

 
 
 
 
 

Zawitaj, Głowo, kornie schylona
Nad rąk człowieczych burzliwym łanem:
Chwieją się, łamią nasze ramiona
Pod niebem groźnem, niebem spękanem.

Zawitaj, Głowo, w słońca koronie,
Spuść promień oczu w dusze do głębi:
Niechaj żebrzące łaski Twej dłonie
Wzniosą się w górę stadem gołębi.

A Ty je przyjmij - każdego gońca,
Gdy się do nieba skrzydłem dobija -
Pokorna Głowo w koronie słońca,
Ave Maria...

 
  Tadeusz Łopalewski
 
 
Królowa Korony Polskiej
 
  Koronacji obrazu papieskimi koronami Piusa XI dokonano z inicjatywy arcybiskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. W trakcie uroczystości odnowiono śluby złożone Królowej Korony Polskiej. Potwierdzono uroczyście tytuł Matki Bożej Miłosierdzia, już wcześniej nadany przez Papieża Maryi w ostrobramskim wizerunku.
Podczas koronacji nałożono na skronie Maryi złote korony; kopie pierwotnych - tych, które od stuleci zdobiły skronie Matki Bożej. Jednak nałożone w 1927 r. szczerozłote insygnia - wotum Narodu Polskiego za odzyskanie niepodległości po latach zaborów - ukryto w czasie II wojny światowej i do dzisiaj pozostają w nieznanym miejscu. Zatem cudowny wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej przyozdabiają obecnie korony biskupie z przełomu XVII i XVIII wieku.
 
 
Matka Miłosierdzia
 
  Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej został namalowany z początkiem XVII wieku, co wykazały badania naukowe. Autor wizerunku pozostaje nieznany. Różne były opinie dotyczące powstania obrazu. Jedna z nich głosiła, że obraz jest bizantyjską ikoną, która została sprowadzona na Litwę już w wieku XIV. To stanowisko sprawiło, że w XIX wieku Rosjanie zaczęli wysuwać postulaty odebrania katolikom obrazu. Jednak z obawy przed silnym sprzeciwem społecznym na szczęście zaniechali swoich roszczeń.
Obraz został namalowany na ośmiu dębowych deskach w sposób typowy dla północnoeuropejskiego malarstwa. Sposób wykonania wizerunku wskazuje, że mógł on powstać właśnie w Wilnie. Imponuje wielkością, ma blisko dwa metry wysokości.
Maryja na wizerunku ostrobramskim nie trzyma Dzieciątka, lecz ma skrzyżowane na piersi ręce. Początkowo uważano, że obraz przedstawia Matkę Bożą w chwili Zwiastowania, jednak teraz znawcy tematu bardziej przychylają się do opinii, że obraz Matki Bożej Ostrobramskiej ukazuje Maryję jako przede wszystkim Matkę Miłosierdzia. Zatem jakby dopełnienie obrazu stanowi wizerunek Jezusa Miłosiernego, który został objawiony św. Siostrze Faustynie. Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej zdobią srebrne szaty, dar wileńskich złotników z okazji uroczystości wniesienia obrazu do kaplicy 12 kwietnia 1671 r. Głowę Maryi otacza złota aureola z 42 promieniami.
 
 
 
 Z pełnym miłosierdzia i litości obliczem

"Któż z nas nie zna tej łagodnej i pięknej twarzy Maryi Dziewicy, z pełnym miłosierdzia i litości obliczem, która od kilku wieków patrzy na stare Giedyminowe Wilno i stoi na straży u bram Jego? Modliliśmy się do Niej w dzieciństwie, przyklękaliśmy przed Jej obrazem w młodości, a w wieku dojrzalszym, wracając do drogich uczuć pierwszych, wiąże nas z tym wizerunkiem cudownym pobożność, a zarazem wspomnienia (...).

   Nieraz zdarzyło mi się w różnych porach przechodzić przez Ostrą Bramę, nigdym nie zastał ulicy pustej, zawsze chociaż kilku klęczących modliło się, prosząc opieki u Tej, która jest opiekunką wszystkich cierpiących (...). W żadnym kościele nie potrafim modlić się tak, jak się modlim na chłodnym bruku w tej ulicy ucieczki. Żaden kościół może nie nawrócił tylu i nie natchnął tyle zbawiennych myśli ludziom, ile ta maleńka kapliczka nad starożytną wzniesiona bramą".

  
  Józef Ignacy Kraszewski, Modlitewnik, Paryż 1853
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba