2008  nr. 11
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Prałatowi Jerzemu Karbownikowi, Księdzu Profesorowi Andrzejowi Witko, Ojcu Doktorowi Szczepanowi Praœkiewiczowi OCD, Księdzu Markowi Borysiakowi SDB, Siostrze Aldonie Paczkowskiej ZSPJ – Przełożonej klasztoru Zgromadzenia Sióstr Pana Jezusa Miłosiernego w Wilnie, Siostrze Dominice Steć ZSJM, Panu Piotrowi Korpantemu oraz Panu Krzysztofowi Zawadzińskiemu za udostępnienie archiwum i zdjęć.
Serdeczne Bóg Zapłać!
 
 
 
 Dana ku obronie 1   
 
 Karmelici bosi  
strzegli Ostrej Bramy
2   
 
 Strażniczka wiary katolickiej 3   
 
 Prowadzeni ręką Maryi 4   
 
 Koronacja Ostrobramskiej Pani 5   
 
 "Jak mnie... 
do zdrowia powróciłas cudem!"
6   
 
 Pielgrzymując do Ostrej Bramy 7   
 
 Wilno stolicą miłosierdzia 8   
 
 Opiewał Miłosierdzie Pańskie 9   
 
 W Skarżyskiej Ostrej Bramie 10   
 
 Ty u bramy naszej trzymasz straż 11   
 
 Litania ostrobramska12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wilno stolicą miłosierdzia
 
  Wilno nazywane jest stolicą Miłosierdzia Bożego. Tu bowiem powstał pierwszy obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Wizerunek został namalowany przez wileńskiego malarza Eugeniusza Kazimirowskiego ściśle według wskazówek świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. W dniach 26-28 kwietnia 1935 r. obraz został po raz pierwszy został wystawiony na widok publiczny w Ostrej Bramie. W uroczystościach w pierwszą niedzielę po Wielkanocy uczestniczyła Siostra Faustyna, a jej spowiednik ks. Michał Sopoćko wygłosił kazanie o Bożym Miłosierdziu. To w Wilnie we wrześniu 1935 r., podczas jednego z kolejnych objawień, Pan Jezus podyktował Siostrze Faustynie Kowalskiej słowa Koronki do Bożego Miłosierdzia, jako modlitwę na uśmierzenie gniewu Bożego oraz przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
 
 
  
Obraz Pana Jezusa Miłosiernego, namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego na życzenie Zbawiciela według wskazówek św. Siostry Faustyny, znajduje się w wileńskim sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
 
 Z Dzienniczka św. Siostry Faustyny

"Przez trzy dni był ten obraz wystawiony na widok publiczny i odbierał cześć publiczną, ponieważ był umieszczony w Ostrej Bramie, w szczycie okna, dlatego było go widać z bardzo daleka. W Ostrej Bramie obchodzono uroczyście przez te trzy dni zakończenie Jubileuszu Odkupienia Świata - 1900-lecie od męki Zbawiciela" (Dz. 89).

"Kiedy został wystawiony ten obraz, ujrzałam żywy ruch ręki Jezusa, który zakreślił duży znak krzyża" (Dz. 416).

"Kiedy zaczął mówić (ks. Sopoćko) o tym wielkim miłosierdziu Pańskim, obraz ten przybrał żywą postać a promienie te przenikały do serc ludzi zgromadzonych..." (Dz. 417).

"Kiedy kończyło się nabożeństwo i kapłan wziął Przenajświętszy Sakrament, aby udzielić błogosławieństwa, ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci, jako jest na tym obrazie. Udzielił Pan błogosławieństwa, a promienie te rozeszły się na cały świat" (Dz. 420).
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba