2008  nr. 3
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Prałatowi Stefanowi Gibale z sankktuarium Golgoty Wschodu w Będzinie, Panu Inżynierowi Ryszardowi Dyi - Opiekunowi Izby Pamięci Golgoty Wschodu przy sanktuarium w Będzinie oraz Panu Jarosławowi Szarkowi z Instytutu Pamięci Narodowej za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Pomóż przebaczyć 1   
 
 Tam odkryłem Polskę... 2   
 
 Ostatni świadek Katynia 3   
 
 Pamiątki z Katyńskich mogił 4   
 
 Matka Boża Kozielska 5   
 
 Pożegnanie Lwowa 6   
 
 Tu spoczywają ofiary Katynia 7   
 
 Katyńskie Mauzoleum 
w Warszawie
8   
 
 Sanktuarium "na Syberce" 9   
 
 Uczcijmy pamięć bohaterów 10   
 
 Rajd Katyński 11   
 
 Modlitwa12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Matka Boża Kozielska
 
  Trzy ostatnie transporty jeńców Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa - łącznie
448 niedobitków - doczekały wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Władze sowieckie zaskoczone napaścią Hitlera podpisały z rządem polskim na emigracji układ, na mocy którego zezwoliły na "amnestię" dla więzionych w łagrach Polaków i utworzenie armii polskiej w ZSRR. Z ciężkiego więzienia na Łubiance został zwolniony gen. Władysław Anders - przyszły dowódca Armii Polskiej na Wschodzie. Gen. Anders przyjechał do obozu w Griazowcu koło Wołogdy, gdzie przebywała reszta polskich jeńców. Powiedział wtedy do uratowanych "Jesteście trzonem polskiej armii". Padło pytanie: "A gdzie reszta?". I odpowiedź: "Będziemy ich szukać".
 
 
  
W 1997 r. podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach Ojciec Święty Jan Paweł II koronował płaskorzeźbę Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej. Na odwrocie wizerunku autor, por. Tadeusz Zieliński, wyciął słowa poety: "Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono", własne nazwisko oraz datę ukończenia wizerunku: 2 maja 1941 r.

Fot. PAP/CAF/Teodor Walczak

 
 
  Gen. Anders zrobił wszystko, co było możliwe, by jak najwięcej rodaków wydobyć z łagrów i miejsc zesłania. Z "nieludzkiej ziemi" wyszło około 77 tysięcy żołnierzy i 44 tysiące cywilów (w tym 14 tysięcy dzieci). Biedni, wynędzniali, wygłodzeni szli bojowym szlakiem przez Persję, Irak, Ziemię Świętą, Egipt, Włochy do Londynu. Wielu z nich nie wróciło nigdy do Polski. Słabsi zmarli z wycieńczenia na tułaczym szlaku. Tysiące polskich żołnierzy poległo w kampanii włoskiej, oddając życie pod Monte Cassino i w innych miejscach bitew.
 
 
Zwycięska Hetmanka
 
  Zwycięska Matka Boża Kozielska to jeden z dwóch wizerunków, które zostały wykonane w ukryciu przez więźniów Kozielska (w obozach obowiązywał surowy zakaz praktyk religijnych). Wizerunki powstały z przeciętej na pół deski z dawnego ikonostasu, której bolszewicy używali jako pokrywy beczki ze śledziami. Z jednej połowy deski por. Tadeusz Zieliński wyrzeźbił Zwycięską Matkę Bożą Kozielską, a z drugiej połowy powstał obraz Najświętszej Maryi Zwycięskiej - Różańcowej namalowany przez por. Michała Siemiradzkiego. Oba wizerunki przebyły tułaczy szlak z żołnierzami gen. Andersa. Matka Boża Kozielska patronowała zwycięstwu pod Monte Cassino oraz innym bitwom wygranym dzięki bohaterstwu i poświęceniu polskich żołnierzy. Po wojnie towarzyszyła Polakom na emigracji. Obecnie płaskorzeźba Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej znajduje się w polskim kościele św. Andrzeja Boboli - Patrona Polski - w Londynie, a Zwycięska Matka Boża Kozielska Różańcowa czczona jest w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba