2010  nr 1
 
  Redakcja składa podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć oraz pomoc merytorycznš w przygotowaniu numeru Księdzu Infułatowi Czesławowi Wali – Kustoszowi Sanktuarium w Kałkowie-Godowie, Pani Małgorzacie Kowalskiej, Pani Annie Sawie oraz Panu Jackowi Pernalowi.

Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Serce Matki pod ramionami Krzyża 1   
 
 Wotum Narodu za łaskę wiary 2   
 
 Sanktuarium u podnóża Gór Świętokrzyskich 3   
 
 Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem... 4   
 
 Polska wierząca i cierpiąca 5   
 
 Koronacja Pani Ziemi Świętokrzyskiej 6   
 
 Królowa o smutnym obliczu 7   
 
 Miejsce troski o człowieka 8   
 
 Najmilsi parafianie 9   
 
 Oratorium wdzięczności za dar życia 10   
 
 Miejsce, które ukazuje piękno polskiej duszy 11   
 
 Modlitwa do Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
 
 2010 
  
 2001 
 2002 
 2003 
 2004 
 2005 
 2006 
 2007 
 2008 
 2009 
 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 
 2015 
 2016 
 2017 
 2018 
  
Kałków - Gdów - sanktuiarium Pani Ziemi Świętokrzyskiej     1 
 
Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski     2 
 
Jubileusz Rodziny Wincentyńskiej     3 
 
Całun Turyński - świadek zmartwychwstania     4 
 
Zło Dobrem zwyciężał     5 
 
Drogi św. Jakuba starszego     6 
 
Święta Anna Samotrzecia     7 
 
Królowa i Hetmanka Narodu polskiego     8 
 
Matka Boża Ludźmierska     9 
 
Święty Stanisław Kazimierczyk     10 
 
Święty Karol Boromeusz     11 
 
Matka Boża Brzemienna     12 
 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba