2010  nr 7
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć: Ojcu Doktorowi Błażejowi Kurowskiemu – Kustoszowi sanktuarium na Górze Œw. Anny, Ojcu Wojciechowi Piętowskiemu OFM oraz Ojcu Sławomirowi Klimowi OFM. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Jezus, Maryja i Anna 1   
 
 Radość Anny i Joachima 2   
 
 Matka Niepokalanej 3   
 
 Góra świętej Anny 4   
 
 Tu króluje św. Anna 5   
 
 Wielki plac modlitwy 6   
 
 Idziemy na kalwarię do św. Anny 7   
 
 Annogórscy pielgrzymi 8   
 
 Miejsce modlitwy językiem swego serca 9   
 
 Wyjątkowy zakątek Opolszczyzny 10   
 
 Pozdrowienie świętej Anny11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Jezus, Maryja i Anna
 
  Św. Anna Samotrzecia - tak określa się wizerunek przedstawiający matkę Najświętszej Maryi Panny z Córką i Wnukiem na ręku. Piękne staropolskie słowo "samotrzecia" lub "samotrzeć" oznacza: we troje. Przydomek ten św. Anna zyskała dzięki temu, że zwykle tak właśnie się ukazywała - z Dzieciątkiem Jezus oraz małą Maryją. Kult św. Anny zrodził się przed wiekami wśród ludu, który pragnął mieć w matce Maryi i babci Pana Jezusa szczególną opiekunkę. Św. Annie oddawano pod opiekę rodziny i domostwa, panny młode, małżonków, kobiety oczekujące potomstwa oraz kobiety bezdzietne, matki, babcie oraz wdowy. W Polsce św. Anna szczególną cześć odbiera na Śląsku. Jej kult istnieje tam od początku XIV w. Na śląskiej ziemi znajduje się wiele świątyń noszących wezwanie św. Anny. Najznamienitszą z nich jest bazylika na Górze św. Anny. Jest to jeden z największych na świecie ośrodków kultu św. Anny, gdzie czczona jest łaskami słynąca figurka Świętej ukazanej jako Samotrzecia, wraz z Maryją i Jezusem. W tym roku mija sto lat od koronacji tego cudownego wizerunku.
 
 
  
W sztuce postać św. Anny Samotrzeć przedstawiana jest często jako "tron" dla Maryi i Jej Syna. Na zdjęciu: obraz, który niegdyś stanowił zasłonę dla cudownej figurki w sanktuarium na Górze św. Anny.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
Matka Matki
 
  Najważniejszym wydarzeniem w kilkusetletnich dziejach świątyni na Górze św. Anny była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II podczas drugiej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny. Papież-Polak przybył na Górę św. Anny 21 czerwca 1983 r., by ukoronować cudowny obraz Matki Bożej Opolskiej i przewodniczyć uroczystym nieszporom Maryjnym. "W postaci św. Anny Samotrzeciej uwydatnione jest przede wszystkim macierzyństwo: matka - i matka Matki. Syn Boży stał się człowiekiem dlatego, że Maryja stała się Jego Matką. Ona sama zaś nauczyła się być matką od swojej matki" - tymi pięknymi słowami Jan Paweł II złożył hołd matce Bogarodzicy.
 
 
Góra ufnej modlitwy
 
  Ojciec Święty nazwał Górę św. Anny Górą ufnej modlitwy i nadziei, nawiązując do pięciu wieków, w ciągu których liczne rzesze pielgrzymów kierowały z tego miejsca do Boga, za pośrednictwem św. Anny, swe modlitwy. "Tu, na Górę Świętej Anny, przychodziły i przychodzą całe pokolenia pielgrzymów po to, aby nauczyć się tego wołania. Aby nauczyć się modlitwy, która następnie przenika ludzkie życie - przenika i kształtuje je po Bożemu. A ta modlitwa, zespalając obok siebie rodziców i dzieci, dziadków i wnuki, stwarza zarazem najgłębszą więź pokoleń. (...). Postać św. Anny Samotrzeciej uzmysławia nam, jak Syn Boży stał się człowiekiem z Ducha Świętego, a równocześnie poprzez genealogię ludzkich pokoleń. Niech ta postać będzie dla Was, drodzy Bracia i Siostry, stałym źródłem natchnienia w życiu codziennym i społecznym. Przekazujcie sobie wzajemnie z pokolenia na pokolenie, wraz z modlitwą, całe duchowe dziedzictwo życia chrześcijańskiego".
 
 
Łączniczka pokoleń
 
  "Wpatrujcie się w tę figurę św. Anny, która trzymając na swym ręku Chrystusa i Jego Matkę jest symbolem i łączniczką pokoleń, jest patronką wychowania i życia rodzinnego. I dlatego tak chętnie przychodzicie, Wy, starsi i sterani wiekiem, aby powierzyć jej owoce waszych trudów i znojnej pracy, wykonanej z myślą o młodszym pokoleniu. Przychodzicie, Wy, małżonkowie i rodzice, aby oddać jej w opiekę Wasze rodziny i Wasze dzieci. Przychodzicie, Wy, mężczyźni i młodzieńcy, aby z całym zaufaniem wypowiedzieć przed nią swoje radości i zamierzenia, smutki i niepowodzenia życiowe z nadzieją, że tu znajdziecie nowe bodźce duchowe na zwycięskie pokonanie trudności. Przychodzicie, Wy, młodzi, aby powierzyć jej swoje problemy, aby tu w cichej modlitwie łatwiej odnaleźć drogę Waszego powołania. Przychodzicie wreszcie, Wy, samotni i chorzy, aby w jej ręce złożyć Wasze obawy, cierpienia i bóle". Te wzruszające słowa usłyszało około miliona wiernych zgromadzonych na annogórskich błoniach.
 
 
  
Wizyty przyszŁych papieży
 
Góra św. Anny jest jedynym miejscem na ziemi opolskiej, które dotknęła stopa Następcy św. Piotra. Warto jednak wiedzieć, że świętoanieńską bazylikę nawiedziło także dwóch wysokich hierarchów Kościoła, którzy później zostali powołani na tron Piotrowy. W 1920 r. na Górę św. Anny przybył nuncjusz apostolski abp Achilles Ratti, który dwa lata później został wybrany na papieża i przyjął imię Piusa XI. Natomiast tydzień po papieskich nieszporach na Górze św. Anny odbywały się uroczystości dziękczynne za pobyt Ojca Świętego na ziemi opolskiej. Eucharystię w sanktuarium sprawował wówczas kard. Joseph Ratzinger, który 22 lata później został następcą Jana Pawła II na Stolicy Apostolskiej.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba