2010  nr 7
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć: Ojcu Doktorowi Błażejowi Kurowskiemu – Kustoszowi sanktuarium na Górze Œw. Anny, Ojcu Wojciechowi Piętowskiemu OFM oraz Ojcu Sławomirowi Klimowi OFM. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Jezus, Maryja i Anna 1   
 
 Radość Anny i Joachima 2   
 
 Matka Niepokalanej 3   
 
 Góra świętej Anny 4   
 
 Tu króluje św. Anna 5   
 
 Wielki plac modlitwy 6   
 
 Idziemy na kalwarię do św. Anny 7   
 
 Annogórscy pielgrzymi 8   
 
 Miejsce modlitwy językiem swego serca 9   
 
 Wyjątkowy zakątek Opolszczyzny 10   
 
 Pozdrowienie świętej Anny11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wyjątkowy zakątek Opolszczyzny
 
  Góra św. Anny - dawniej nazywana Górą Chełmską - to najwyższe wzniesienie Masywu Chełmskiego na Wyżynie Śląskiej (406 m n.p.m.). Jest to wygasły miliony lat temu wulkan. Nazwa Góra św. Anny odnosi się również do wsi położonej na południowo-zachodnim zboczu wzniesienia oraz do obejmującego obszar ponad pięciu tysięcy hektarów parku krajobrazowego, na który składa się rezerwat geologiczny oraz rezerwaty leśne, gdzie występuje bogactwo gatunków zwierząt i roślin. Góra św. Anny to jeden z najpiękniejszych zakątków Opolszczyzny.
 
 Góra Św. Anny położona jest na terenie województwa opolskiego, między Opolem a Gliwicami, nieopodal autostrady A4. Region ten stanowi pogranicze dwóch tradycji i kultur: polskiej i niemieckiej. Na Górę św. Anny przybywa także wielu wiernych z Czech i Ukrainy. Powszechny na całym Śląsku kult św. Anny i pielgrzymki do jej opolskiego sanktuarium są jednym z czynników najsilniej integrujących mieszaną narodowościowo i kulturowo społeczność ziemi śląskiej.

Fot. o. Sławomir Klim OFM

 
 
Tędy przechodziła Historia...
 
  Jest to miejsce wyjątkowe nie tylko pod względem religijnym i krajobrazowym, ale także historycznym. To właśnie w tych okolicach toczono zacięte boje w czasie Trzeciego Powstania Śląskiego (1921), którego skutkiem był powrót do Polski części Górnego Śląska. W latach trzydziestych ubiegłego wieku na Górze św. Anny powstał jeden z największych otwartych amfiteatrów w Europie. Zbudowali go Niemcy z myślą o mających się tutaj odbywać hitlerowskich wiecach (przed II wojną światową ta część Śląska znajdowała się w rękach niemieckich). Ten ogromny obiekt mogący pomieścić około trzydziestu tysięcy osób został usytuowany na kraterze nieczynnego wulkanu, na terenie dawnego kamieniołomu. Po upadku III Rzeszy, kiedy Śląsk wrócił do Polski, nad amfiteatrem wzniesiono Pomnik Czynu Powstańczego, który miał upamiętniać powstańczą walkę o Ślązaków o polskość tych ziem. Historię powstań śląskich upamiętnia także Muzeum Czynu Powstańczego znajdujące się u podnóża Góry św. Anny. Można tu obejrzeć powstańcze mundury, broń, dokumenty (rozkazy, meldunki, plakaty), sztandary, ordery i odznaczenia oraz zbiory archiwalnych fotografii z lat walki o przyłączenie Śląska do Polski. W muzeum organizowane są sesje i sympozja naukowe, zloty harcerzy, lekcje i warsztaty muzealne oraz czasowe wystawy historyczne i przyrodnicze.
 
 
Pomnik historii
 
  W roku 2004 rozporządzeniem prezydenta RP Góra św. Anny - ze względu na wyjątkowe "wartości kulturalne założenia kalwaryjskiego, będącego przykładem zespolenia obiektów architektury z otwartą kompozycją krajobrazową, stanowiącą ponadto materialne świadectwo przenikania się kultur, religii oraz postaw patriotycznych" - została uznana za pomnik historii. Tym samym annogórskie sanktuarium znalazło się wśród 37 najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w Polsce, takich jak m.in.: rezerwat archeologiczny w Biskupinie, kopalnie soli w Bochni i Wieliczce, zespół klasztorny ojców paulinów na Jasnej Górze, pole bitwy na Westerplatte czy starówka Gdańska, Krakowa, Zamościa.
 
 
  
Pomnik Czynu Powstańczego na Górze św. Anny powstał zaraz po II wojnie światowej. Zaprojektował go wybitny rzeźbiarz Ksawery Dunikowski. Usytuowany na skale wapiennej monument wznosi się na wysokość 334 metrów. Wewnętrzne ściany budowli zdobią cztery płaskorzeźby przedstawiające górnika, hutnika, rolnika oraz Ślązaczkę z dzieckiem na ręku. W środku znajduje się wielki granitowy znicz wykończony spiżem i ozdobiony reliefami wyobrażającymi Krzyż Grunwaldu oraz Śląski Krzyż Powstańczy. Na zdjęciach: uroczystość pod Pomnikiem Czynu Powstańczego z okazji kolejnej rocznicy Powstania Śląskiego oraz Dnia Flagi Narodowej

Fot. PAP/Krzysztof Świderski

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba