2010  nr 7
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć: Ojcu Doktorowi Błażejowi Kurowskiemu – Kustoszowi sanktuarium na Górze Œw. Anny, Ojcu Wojciechowi Piętowskiemu OFM oraz Ojcu Sławomirowi Klimowi OFM. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Jezus, Maryja i Anna 1   
 
 Radość Anny i Joachima 2   
 
 Matka Niepokalanej 3   
 
 Góra świętej Anny 4   
 
 Tu króluje św. Anna 5   
 
 Wielki plac modlitwy 6   
 
 Idziemy na kalwarię do św. Anny 7   
 
 Annogórscy pielgrzymi 8   
 
 Miejsce modlitwy językiem swego serca 9   
 
 Wyjątkowy zakątek Opolszczyzny 10   
 
 Pozdrowienie świętej Anny11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Pozdrowienie świętej Anny
 
 
  
Dziewiętnastowieczny obraz przedstawiający łaskami słynącą figurę św. Anny Samotrzeciej z bazyliki na Górze św. Anny
 
 
  Bądź pozdrowiona, o święta matko Anno,
ze świętym Joachimem
i Twoim całym świętym rodem!
Błogosławieństwo Boże jest z Tobą.
Błogosławiony jest
owoc żywota Twojego, Maryja,
Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą poczęłaś i porodziłaś.
O święta Anno, matko Bożej Rodzicielki,
proś za nas ubogich grzeszników,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba