2010  nr 7
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć: Ojcu Doktorowi Błażejowi Kurowskiemu – Kustoszowi sanktuarium na Górze Œw. Anny, Ojcu Wojciechowi Piętowskiemu OFM oraz Ojcu Sławomirowi Klimowi OFM. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Jezus, Maryja i Anna 1   
 
 Radość Anny i Joachima 2   
 
 Matka Niepokalanej 3   
 
 Góra świętej Anny 4   
 
 Tu króluje św. Anna 5   
 
 Wielki plac modlitwy 6   
 
 Idziemy na kalwarię do św. Anny 7   
 
 Annogórscy pielgrzymi 8   
 
 Miejsce modlitwy językiem swego serca 9   
 
 Wyjątkowy zakątek Opolszczyzny 10   
 
 Pozdrowienie świętej Anny11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Tu króluje św. Anna
 
  Św. Anna Samotrzecia króluje na ziemi opolskiej już od ponad pięciu wieków. Równo sto lat temu, w roku 1910, biskup wrocławski Karol Augustyn ukoronował jej cudowną figurę złotymi koronami. Odnaleziony w klasztornym archiwum szesnastowieczny pergamin potwierdza, że w głowie figury umieszczona jest cząsteczka kości św. Anny przywieziona z Francji, z dominikańskiego klasztoru pod Lionem, gdzie niegdyś znajdować się miały relikwie Świętej. Relikwia kości matki Maryi trafić miała do Polski przez rodzinę Kochtitzkich, którzy z kolei otrzymali ją od jednego z dworzan saksońskiego księcia Jerzego, a następnie podarowali świątyni znajdującej się na Górze Chełmskiej.
 
 
  
Podczas swych długich dziejów świątynia na Górze św. Anny była parokrotnie przebudowywana. Obecny wystrój wnętrza utrzymany jest w stylu barokowym z cechami gotyku.
 
 
 
Arcydzieło z lipowego drewna
 
  Figura św. Anny Samotrzeć z Góry Chełmskiej jest jednym z najstarszych i najcenniejszych dzieł sztuki na Śląsku. Badacze szacują jej wiek na około 550 lat. Annogórska figura została wyrzeźbiona z lipowego drewna. Wraz z podstawą mierzy około 64 centymetry wysokości. Przedstawia trzy postacie: starszą niewiastę odzianą w zieloną suknię, czerwony płaszcz i białą chustę, która okrywa głowę; na lewej ręce św. Anna trzyma swą Córkę, Maryję, a na prawej - swego Wnuka, Jezusa. Maryja trzyma w dłoniach dwa jabłka i jedno z nich podaje Jezusowi. Gest ten odnosi się prawdopodobnie do określenia "nowa Ewa", jakie wielu Ojców i Doktorów Kościoła nadaje Maryi. "Ona była Tą, która pierwsza i w jedyny sposób skorzystała ze zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa nad grzechem: Ona została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, i w czasie całego swojego życia ziemskiego, dzięki specjalnej łasce Bożej, nie popełniła żadnego grzechu" (KKK 411). Modląc się przed wizerunkiem św. Anny Samotrzeciej, wierni mogą zwracać się jednocześnie do Jej Córki i Wnuka.
 
 
  
Relikwiarz św. Anny znajdujący się w annogórskim sanktuarium
 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba