2010  nr 7
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć: Ojcu Doktorowi Błażejowi Kurowskiemu – Kustoszowi sanktuarium na Górze Œw. Anny, Ojcu Wojciechowi Piętowskiemu OFM oraz Ojcu Sławomirowi Klimowi OFM. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Jezus, Maryja i Anna 1   
 
 Radość Anny i Joachima 2   
 
 Matka Niepokalanej 3   
 
 Góra świętej Anny 4   
 
 Tu króluje św. Anna 5   
 
 Wielki plac modlitwy 6   
 
 Idziemy na kalwarię do św. Anny 7   
 
 Annogórscy pielgrzymi 8   
 
 Miejsce modlitwy językiem swego serca 9   
 
 Wyjątkowy zakątek Opolszczyzny 10   
 
 Pozdrowienie świętej Anny11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wielki plac modlitwy
 
  Raz do roku, 26 lipca, w święto Patronki annogórskiej bazyliki, cudowna figura zanoszona jest w procesji do Groty Lurdzkiej, przed którą - ze względu na nieprzebrane rzesze pielgrzymów przybywających uczcić św. Annę w dniu jej święta - odbywają się główne uroczystości. Replika Groty w Lourdes, przed którą Niepokalana ukazała się św. Bernadetcie Soubirous, powstała na terenie annogórskiego sanktuarium tuż przed I wojną światową. Grota otoczona jest czternastoma skalnymi kapliczkami, tworzącymi stacje Drogi Krzyżowej. Całość stanowi malowniczy kompleks obiektów sakralnych wkomponowanych w pozostałości dawnego kamieniołomu bazaltu.
 
 
  
Procesja z cudowną figurką św. Anny Samotrzeć podczas głównych uroczystości patronalnych na Górze św. Anny

Fot. PAP/Krzysztof Świderski

 
 
 
Bazaltowa Grota
 
  Kamieniołom na Górze Chełmskiej powstał w połowie XIX w. na północnym zboczu wzniesienia. Na wskutek bardzo intensywnego wydobycia bazaltu (skała pochodzenia wulkanicznego) w niedługim czasie na wyrobisku przy drodze prowadzącej z bazyliki na kalwarię powstała niemal pionowa ściana. Dalsza eksploatacja zagrażała już nie tylko osuwającym się kalwaryjskim dróżkom, ale samej bazylice i klasztorowi. Franciszkanie zdecydowali się wykupić kamieniołom. Aby zapobiec dalszemu osuwaniu się skarpy, pionowa ściana została zabezpieczona mierzącym 20 metrów wysokości, 35 metrów długości i 2 metry szerokości bazaltowym murem. Dawny kamieniołom postanowiono przeznaczyć na miejsce nabożeństw z udziałem większej liczby wiernych. Dzięki ogromnemu wysiłkowi okolicznych mieszkańców, a także pielgrzymów głębokie wyrobisko zasypano ziemią i kamieniami. Następnie przygotowano plac pod budowę kamiennej repliki Groty Lurdzkiej. Później przy Grocie zaczęły powstawać kolejne kapliczki-groty ozdobione płaskorzeźbami z kamienia wapiennego przedstawiającymi stacje Męki Pańskiej.
 
 
  
Co roku we wrześniu w sobotę poprzedzającą święto Podwyższenia Krzyża Świętego na placu przed Grotą Lurdzką odbywa się piękne nabożeństwo Maryjne z lampionami.
 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba