2010  nr 7
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć: Ojcu Doktorowi Błażejowi Kurowskiemu – Kustoszowi sanktuarium na Górze Œw. Anny, Ojcu Wojciechowi Piętowskiemu OFM oraz Ojcu Sławomirowi Klimowi OFM. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Jezus, Maryja i Anna 1   
 
 Radość Anny i Joachima 2   
 
 Matka Niepokalanej 3   
 
 Góra świętej Anny 4   
 
 Tu króluje św. Anna 5   
 
 Wielki plac modlitwy 6   
 
 Idziemy na kalwarię do św. Anny 7   
 
 Annogórscy pielgrzymi 8   
 
 Miejsce modlitwy językiem swego serca 9   
 
 Wyjątkowy zakątek Opolszczyzny 10   
 
 Pozdrowienie świętej Anny11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Annogórscy pielgrzymi
 
  Sanktuarium na Górze św. Anny jest największym ośrodkiem pielgrzymkowym na Śląsku Opolskim. Odbywają się tutaj specjalne dni modlitw dla różnych grup, m.in. katechetów, maturzystów, sióstr zakonnych, liturgicznej służby ołtarza, Bractwa św. Anny, niewidomych, głuchoniemych, chórów kościelnych, chorych i dzieci specjalnej troski. Tradycyjnie co roku "do św. Anny" przybywają pielgrzymki stanowe mężczyzn i młodzieńców, kapłanów, a także mniejszości narodowych, ministrantów, przewodników kalwaryjskich, przyjaciół misji i Ziemi Świętej, Dzieci Maryi, Bractwa św. Anny, orkiestr kalwaryjskich, hodowców gołębi pocztowych, górników, strażaków, myśliwych, sołtysów i rad sołeckich, rowerzystów. Pobyt na Górze św. Anny jest dla pątników czasem modlitwy i radości ze spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem.
 
 
  
W pierwszą niedzielę lipca do Babci Pana Jezusa pielgrzymują dzieci. Jest to najsympatyczniejsza pielgrzymka, jaka przybywa na Górę św. Anny.
 
 
 
 
 
  
Cztery lata temu na Górze św. Anny roku obchodzono jubileusz 350-lecia obecności franciszkanów i ich opieki nad tym świętym miejscem. Z tej okazji jeden z zaproszonych zespołów dziecięcych wystąpił we franciszkańskich habitach.

Fot. O. Wojciech Piętowski OFM

 
 
 
Święto Młodzieży
 
  Co roku w lipcu annogórskie sanktuarium wypełnia się śpiewem i śmiechem tysięcy młodych ludzi. Zapytaliśmy ojca kustosza, jak zrodził się pomysł Święta Młodzieży na Górze św. Anny: "To był rok 1997, kiedy na większą skalę rozpoczęliśmy duszpasterstwo młodzieży - wspomina o. Błażej. Podpatrzyliśmy ten pomysł od kapucynów i franciszkanów konwentualnych. Na pierwsze Święto Młodzieży na Górę św. Anny przyjechało około 900 młodych ludzi, mimo że było to tuż po pamiętnej lipcowej powodzi. Taki był początek. Dziś spotkania te są wielką manifestacją religijną młodzieży. Obecnie na Święto Młodzieży przybywa do nas średnio około 1700 uczestników z Górnego i Dolnego Śląska, a także z Diecezji Kaliskiej oraz z innych miejsc Polski, a nawet z Ukrainy, z Gerlitz i ze Stanów Zjednoczonych".
 
 
Dla utrudzonych pątników
 
  Organizowane od 1764 r. obchody kalwaryjskie z roku na rok przyciągały coraz więcej wiernych. Pod koniec XVIII stulecia na święto Podwyższenia Krzyża Świętego w na Górę św. Anny przybyło około 70 tysięcy pątników. Liczba ta rosła z roku na rok. Należało pomyśleć o zakwaterowaniu i zapewnieniu posiłku utrudzonym pielgrzymom. Tuż przed wybuchem II wojny światowej na Górze św. Anny powstał okazały Dom Pielgrzyma, mogący pomieścić około tysiąca osób. W czasie wojny Niemcy zarekwirowali budynek i urządzili w nim lazaret. Po wojnie franciszkanie odzyskali swoją własność. Do dziś Dom Pielgrzyma służy pielgrzymom jako baza kwaterunkowa. Odbywają się tutaj rekolekcje i spotkania dla różnych grup.

Dom Pielgrzyma
al. Jana Pawła II 7, 47-154 Góra Św. Anny
tel. 77 46 25 301, fax 77 46 25 320,
e-mail: dompielgrzyma@op.pl
 
 
  
Wśród uczestników Święta Młodzieży są osoby duchowne i świeckie. Wspólna modlitwa, wspólny posiłek i razem spędzony czas sprzyja wzajemnemu poznaniu się i nawiązaniu przyjaźni. Młodzi ludzie mają zapewnioną także możliwość spotkania się ze specjalistami z poradni psychologicznej, antysektowej czy AA.

Fot. PAP/Krzysztof Świderski

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba