2011  nr 1
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć oraz pomoc merytorycznš w przygotowaniu numeru: Ojcu Stanisławowi Gliœcie OFMConv. – Gwardianowi Klasztoru Franciszkanów w Krakowie, Siostrom Klaryskom z Klasztoru w Krakowie, Księdzu Stanisławowi Langnerowi – Proboszczowi Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i œw. Józefa Rzemieœlnika w Ojcowie-Grodzisku, Księdzu Kanonikowi Janowi Robakowi – Proboszczowi Parafii pw. œw. Mikołaja w Skale oraz Panu Magistrowi Piotrowi Trzcionce. 
 
 
 Księżniczka z rodu Piastów 1   
 
 Małżonka króla Kolomana 2   
 
 Pierwsza polska klaryska 3   
 
 Dusza jak gwiazda 4   
 
 Pamięć o Matce, Fundatorce i Patronce 5   
 
 Tu spoczywa Błogosławiona 6   
 
 Bazylika przy Franciszkańskiej 7   
 
 Grodzisko na skale 8   
 
 Pustelnia błogosławionej Salomei 9   
 
 Patronko nasza, Salomeo święta 10   
 
 Litania do bł. Salomei11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Patronko nasza, Salomeo święta
 
 
  
Parafia w Skale powstała prawdopodobnie w czasach lokacji miasta. Świątynia parafialna nosi wezwanie św. Mikołaja. Obecny ołtarz główny z obrazem Matki Bożej zwanej Śnieżną jest darem sióstr klarysek z Krakowa. Pierwotny, gotycki wystrój kościoła został zniszczony podczas wielkiego pożaru w XVIII w. BR>

Fot. Franciszek Mróz

 
 
  Grodzisko jest przysiółkiem oddalonego o dwa kilometry miasta Skała. Początki miasta sięgają średniowiecza i wiążą się nieodłącznie z osobą bł. Salomei. To ona uzyskała od swego brata, księcia Bolesława, zgodę na założenie grodu w pobliżu klasztoru. Dokument lokacyjny nosi datę 10 listopada 1267 r. Od tamtych czasów, przez kolejne wieki, aż do dziś skalanie pamiętają o fundatorce i patronce swego miasta. Jak powiedział nam ks. kanonik Jan Robak, proboszcz tutejszej parafii, obrazy Błogosławionej znajdują się w wielu skalskich domach, a imię Salomea było jeszcze do niedawna bardzo często nadawane na chrzcie św. Pięknym dowodem wdzięcznej pamięci oraz umiłowania starych dziejów jest hejnał, który codziennie w południe rozlega się z wieży zegarowej na rynku - są to pierwsze takty pieśni o bł. Salomei:
 
  O Salomeo, święta niewiasto,
W szarym habicie, pełna uroku,
W Twoje ramiona garnie się miasto,
Wspieraj nas, wspieraj, z Niebios obłoków.

Ty, będąc dzieckiem, wybrać umiałaś
Najwyższą wartość - samego Boga.
I przy nim trwałaś mocno jak skała
I w dniach beztroskich, i w życia trwogach.

Chociaż doznałaś królowej chwały,
Lśniące bogactwa były tak blisko,
Szczęście znalazłaś w pobliżu Skały,
W twierdzy modlitwy, zwanej Grodzisko.

Pomóż nam, pomóż, Patronko nasza,
Wybierać dobrze pośród dóbr świata,
By blask znikomy nas nie rozpraszał,
Pomóż, nam, pomóż,
By duch ku niebu codziennie wzlatał.

Pieśń z roku 1993, Tekst: ks. Stanisław Fert; muzyka: Kazimierz GórskiChoć tyle wieków od Ciebie nas dzieli,
Patronka nasza, Salomeo święta,
Choć już królujesz tam, kędy anieli,
Skała o Tobie i dzisiaj pamięta.

Ty, coś złożyła ślub wiecznej czystości,
Gdy byłaś jeszcze maleńką dzieciną,
Ty dziewic polskich
bądź strażą skromności
Dziś, kiedy cnoty dawnej Polski giną.

Niewiasto mężna, Ty, coś Kolomana
Wiodła do cnoty
swym dzielnym przykładem,
Ty za niewiasty polskie błagaj Pana,
Aby szły mężnie Twoim świętym śladem.

Módl się za nami, za Ojczyznę Twoją,
I krzep nas w walce Twoimi modłami.
Otocz Twe dzieci silnej pieczy zbroją,
O, święta matko, przyczyń się za nami.

Fragmenty pieśni powstałej w latach 80. ubiegłego wieku. Autor utworu jest nieznany.

 
 
  
Ozdobiony koralami relikwiarz z cząstką kości bł. Salomei znajduje się w antepedium ołtarza kaplicy.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba