2011  nr 1
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć oraz pomoc merytorycznš w przygotowaniu numeru: Ojcu Stanisławowi Gliœcie OFMConv. – Gwardianowi Klasztoru Franciszkanów w Krakowie, Siostrom Klaryskom z Klasztoru w Krakowie, Księdzu Stanisławowi Langnerowi – Proboszczowi Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i œw. Józefa Rzemieœlnika w Ojcowie-Grodzisku, Księdzu Kanonikowi Janowi Robakowi – Proboszczowi Parafii pw. œw. Mikołaja w Skale oraz Panu Magistrowi Piotrowi Trzcionce. 
 
 
 Księżniczka z rodu Piastów 1   
 
 Małżonka króla Kolomana 2   
 
 Pierwsza polska klaryska 3   
 
 Dusza jak gwiazda 4   
 
 Pamięć o Matce, Fundatorce i Patronce 5   
 
 Tu spoczywa Błogosławiona 6   
 
 Bazylika przy Franciszkańskiej 7   
 
 Grodzisko na skale 8   
 
 Pustelnia błogosławionej Salomei 9   
 
 Patronko nasza, Salomeo święta 10   
 
 Litania do bł. Salomei11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Bazylika przy Franciszkańskiej
 
  Uwagę nawiedzających krakowską bazylikę ojców franciszkanów zwraca duża mosiężna płyta na posadzce prezbiterium, na wprost ołtarza głównego. Znajduje się ona nad kryptą, gdzie w latach 1269-1630 spoczywała trumna z ciałem bł. Salomei. Błogosławionej królowej z rodu Piastów poświęcony jest także jeden z witraży projektu Stanisława Wyspiańskiego. Salomea przedstawiona jest na nim w habicie. Stoi spokojnie i dumnie, spoglądając w górę. Z rąk wypuszcza koronę. Ten gest wymownie obrazuje wybór Salomei: rezygnację z królewskich zaszczytów i splendoru, by za murami klasztoru służyć Bogu w modlitwie, umartwieniu i pokucie.
 
 
Książęta, święci i błogosławieni
 
  Znajdująca się naprzeciw słynnego papieskiego okna przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie bazylika św. Franciszka z Asyżu jest świątynią wyjątkową. Należy do jedynego klasztoru na ziemiach polskich, który istnieje nieprzerwanie od momentu założenia (XIII w.) do czasów obecnych. W czasie okupacji, gdy katedra wawelska została zamknięta przez Niemców, biskupi krakowscy właśnie tutaj sprawowali liturgię. W dziejach bazyliki odnaleźć można ślady wielu wielkich postaci z historii Kościoła i Polski. Fundatorem kościoła i klasztoru był książę Henryk Pobożny, a wielkim dobroczyńcą - Bolesław Wstydliwy. Tutaj złożył śluby zakonne i przyjął święcenia kapłańskie XVIII-wieczny błogosławiony Rafał Chyliński, heroiczny opiekun ubogich, kalekich, chorych i konających. W jednej z kaplic bazyliki, przed cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej, zwanej Smętną Dobrodziejką Krakowa, bardzo często Mszę św. odprawiał św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), który zanim został ordynariuszem przemyskim przez ponad dwadzieścia lat pracował jako profesor na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości w krakowskim klasztorze rozpoczął działalność wydawniczą św. Maksymilian Maria Kolbe (później przeniósł wydawnictwo do Grodna, a następnie do Niepokalanowa). Kościół franciszkanów, a szczególnie kaplica Męki Pańskiej, była ulubionym miejscem modlitwy bł. Anieli Salawy. Dziś w tym samym miejscu, przy relikwiach krakowskiej służącej, modlą się jej czciciele. Do krakowskiej prowincji franciszkanów należeli dwaj słudzy Boży: o. Zbigniew Strzałkowski oraz o. Michał Tomaszek - męczennicy z Peru.
 
 
Sąsiedzi
 
  Przed przejmującymi stacjami Męki Pańskiej namalowanymi przez Józefa Mehoffera w każdy piątek Wielkiego Postu odprawiał prywatną Drogę Krzyżową abp Karol Wojtyła. Później jako papież nawiedził sąsiadującą z krakowską kurią bazylikę dwa razy: podczas pierwszej (1979 r.) i czwartej (1991 r.) pielgrzymki do Ojczyzny. W czasie pamiętnych dni kwietniowych 2005 r. świątynia przy Franciszkańskiej przez wiele nocy pełna była modlących się i płaczących ludzi, a na placu między bazyliką a Pałacem Arcybiskupów Krakowskich płonęło morze zniczy. Krakowianie do dziś pamiętają wielki transparent zawieszony na klasztornym budynku: "Bądź pochwalony, Panie, za Jana Pawła II. Franciszkanie - sąsiedzi".
 
 
  
Płyta upamiętniająca dawne miejsce pochówku błogosławionej królowej i klaryski

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba