2011  nr 1
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć oraz pomoc merytorycznš w przygotowaniu numeru: Ojcu Stanisławowi Gliœcie OFMConv. – Gwardianowi Klasztoru Franciszkanów w Krakowie, Siostrom Klaryskom z Klasztoru w Krakowie, Księdzu Stanisławowi Langnerowi – Proboszczowi Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i œw. Józefa Rzemieœlnika w Ojcowie-Grodzisku, Księdzu Kanonikowi Janowi Robakowi – Proboszczowi Parafii pw. œw. Mikołaja w Skale oraz Panu Magistrowi Piotrowi Trzcionce. 
 
 
 Księżniczka z rodu Piastów 1   
 
 Małżonka króla Kolomana 2   
 
 Pierwsza polska klaryska 3   
 
 Dusza jak gwiazda 4   
 
 Pamięć o Matce, Fundatorce i Patronce 5   
 
 Tu spoczywa Błogosławiona 6   
 
 Bazylika przy Franciszkańskiej 7   
 
 Grodzisko na skale 8   
 
 Pustelnia błogosławionej Salomei 9   
 
 Patronko nasza, Salomeo święta 10   
 
 Litania do bł. Salomei11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Grodzisko na skale
 
  Klasztor, w którym bł. Salomea spędziła ostatnie lata życia i gdzie znajdowało się pierwsze miejsce jej pochówku, został wzniesiony na stromym urwisku nad Doliną Prądnika (dziś jest to teren Ojcowskiego Parku Narodowego). Po przenosinach klarysek do Krakowa opuszczony konwent popadł w ruinę. Ponad trzy wieki później z inicjatywy ks. Sebastiana Piskorskiego, kanonika krakowskiego i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego a także spowiednika i opiekuna duchowego krakowskich klarysek, na ruinach skalskiego klasztoru powstał niezwykły zespół obiektów sakralnych malowniczo wkomponowany w jurajski krajobraz. Kompleks składa się z kościoła, domu prebendarza (kapelana opiekującego się tym miejscem), grot modlitwy oraz pustelni. Całość tego architektoniczno-krajobrazowego założenia nazwano Pustelnią bł. Salomei w Grodzisku. W XVIII w. Grodzisko zostaje nieco zapomniane. W kolejnych stuleciach postępuje proces niszczenia budowli i pomników. Dopiero od kilku ostatnich lat prowadzone są żmudne i kosztowne prace nad rewaloryzacją zabytkowego zespołu. Obecnie Pustelnia bł. Salomei należy do Diecezji Kieleckiej. Jest miejscem wypoczynku dzieci oraz spotkań formacyjnych młodzieży oazowej i akademickiej. Od 2008 r. Grodzisko jest parafią.
 
 
  
Piękno starego Grodziska tworzą: zabytkowa architektura, kamienne figury i obeliski, jurajskie skały, drzewa stanowiące pomniki przyrody a także tajemniczy klimat minionych wieków.

Fot. A. Olej-Kobus/K.Kobus - TravelPhoto

 
 
 
XIII-wieczna warownia
 
  W XIII w. na wysokiej skale nad Doliną Prądnika Henryk Brodaty wzniósł warowne grodzisko, od którego miejsce wzięło swą nazwę. Jeszcze w tym samym stuleciu podczas walk książąt piastowskich o senioralną dzielnicę krakowską zamek został zburzony przez Konrada Mazowieckiego. Bolesław Wstydliwy po objęciu tronu w Krakowie podarował Grodzisko wraz z przyległymi wioskami swej siostrze Salomei. Na miejscu dawnego grodu obronnego powstał klasztor, do którego przeniosły się klaryski z Zawichostu.
 
 
  
Rzeźba słonia jest najbardziej charakterystycznym obiektem grodziskiej Pustelni.
 
Figura powstała w 1687 r., cztery lata po zwycięskiej wyprawie Jana III Sobieskiego pod Wiedeń. Kiedyś trąba słonia pełniła funkcję fontanny. Pierwowzorem monumentu był obelisk przed rzymskim kościołem Santa Maria Sopra Minerwa.

Fot. A. Olej-Kobus/K.Kobus - TravelPhoto

 
 
 
 
  
Wapienno-ceglany mur otaczający kościół i dom prebendarza zdobią figury postaci związanych z bł. Salomeą oraz Grodziskiem: Henryka Brodatego, jego żony - św. Jadwigi Śląskiej, Bolesława Wstydliwego, jego żony - św. Kingi oraz Kolomana Węgierskiego. Na zdjęciu: posąg księcia Bolesława

Fot. A. Olej-Kobus/K.Kobus - TravelPhoto

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba