2011  nr 4
 
  Redakcja składa podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Andrzejowi Piórek – Kustoszowi Sanktuarium œwiętych pustelników Œwierada i Benedykta w Tropiu oraz Ojcu Stanisławowi Tomoniowi OSPPE – Rzecznikowi Prasowemu Klasztoru na Jasnej Górze. za udostępnienie archiwum i zdjęć oraz pomoc w przygotowaniu numeru. 
 
 
 Pustelnik Paweł i opat Antoni 1   
 
 Pierwszy święty z rodu Polan 2   
 
 Wyniszczał ciało, ale wzmacniał ducha 3   
 
 Tysiącletnia świątynia nad Dunajcem 4   
 
 Bogactwo świętości, historii oraz sztuki 5   
 
 Niech św. Świerad modli się wraz z nami! 6   
 
 Anegdoty tropskie 7   
 
 Męczeństwo pięciu braci pustelników 8   
 
 Sam na sam z Bogiem 9   
 
 Eremici w XXI wieku 10   
 
 Litania do św. Świerada11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Niech św. Świerad modli się wraz z nami!
 
 
  
Fot. Franciszek Mróz
 
 
  Czciciele św. Świerada, który jest uważany za pierwszego polskiego świętego, wzywają jego wstawiennictwa u Boga w modlitwach, sławią go w pieśniach a także balladach. Oto niektóre z nich:
 
  Boże, wielki w swej świętości,

coś swe ludziom podobieństwo dał,
bądź uczczony w świętych społeczności
i w tym, który "Świerad"
imię miał!

Święty Świeradzie,
bądź pochwalony,
za Twojej wiary apostolski trud,
za Twoje prace potem zroszone
i za świętości cud!

Twoimi śladami pomóż nam kroczyć,
bruzdą, którą wyorałeś sam,
naucz nas wznosić swe oczy,
gdzie jest nasz Bóg,
gdzie nasz Pan!

Fragment jednej z pieśni do św. Świerada


Pieśń na Wielki Post

Czterdziestodniowy post przeżywamy;
z Tobą, Świeradzie, ten bierzemy trud,
męki Chrystusa w sercu rozważamy,
by nawrócenia stał się w nas cud.

Bądź teraz z nami, wspieraj nas modłami,
prowadź po swoim śladzie.

Wzywa nas Chrystus, ten udręczony
przez prace, posty i przez krzyża znój,
a wzór Twój wiedzie, wierny nasz Patronie,
na walkę z grzechem, na święty bój.
Bądź teraz z nami...

W dzień Twym pokarmem prace i znoje,
a zaś modlitwą karmiłeś się w noc,
łańcuch mosiężny opiął biodra Twoje,
lecz stąd płynęła zwycięska moc.
Bądź teraz z nami...

Więc nasz Rodaku, Ciebie błagamy,
wyproś u Boga dla nas łaski te:
niechaj modlitwą pracę uświęcamy,
postem, jałmużną zmażemy grzech.
Bądź teraz z nami...


Ballada o św. Świeradzie

Pośród skał leśnych Tropia pięknego,
które Dunajec falą oblewa,
znajdziesz pustelnię męża Bożego,
a był nim Świerad - jak wieść opiewa.

W latach młodzieńczych rzuca ochotnie
dom swój rodzinny, strony ojczyste,
bo wie, że Bóg mu za to stokrotnie
zapłaci w niebie, w chwale wieczystej.

Idzie więc w puszczę, z dala od świata,
postem surowym zmysły krępuje,
czuwa nocami, modlitwę wplata,
ciało łańcuchem swe opasuje.

Tak postępując, był-że szczęśliwy?
Może mu smutek zalewał serce?
Mylisz się, człeku, co bojaźliwy
ciału folgujesz, a duch w rozterce!

"Błogosławieni - tak rzekł Zbawiciel
- co pragną, łakną, cierpią bez winy,
nie mszczą, gdy skrzywdzi ich nieprzyjaciel;
już tutaj pokój dam za te czyny".

Tych błogosławieństw doznał w swym życiu
Pustelnik, pełen pogody ducha,
którym go sycił Bóg w swym ukryciu.
Zazna ich każdy, kto Zbawcy słucha.

O duszo wierna, daj Jezusowi
życie i trudy, cierpienia znoje.
On ci nagrodzi, jak Świeradowi,
niebo wszak będzie na zawsze twoje.

Lękaj się grzechu, myśl nad wiecznością,
zmysły poskramiaj, módl się żarliwie,
czcij Matkę Bożą wielką miłością,
a żyć na wieki będziesz szczęśliwie.
 
 
  
Paciorki różańca wykonano z kamienia pochodzącego z tego samego kamieniołomu, z którego ponad 900 lat wcześniej wydobywano budulec na kościół. Odmawianie Różańca rozpoczyna się na placu przykościelnym, a następnie przy kolejnych modlitwach przechodzi się od paciorka do paciorka. Na krzyżach przy dużych paciorkach umieszczone są rozważania poszczególnych tajemnic.
 
 
 
"Oni poszli za Chrystusem"
 
  Materialnymi pamiątkami dwóch wielkich jubileuszy obchodzonych w Tropiu w minionym stuleciu są: Droga Krzyżowa Polskich Świętych oraz Różaniec Polskich Świętych. Kalwaria powstała w roku 1983 r., z okazji 900-lecia kanonizacji świętych pustelników Świerada i Benedykta. Jest ona usytuowana między pustelnią św. Świerada w lesie a kościołem i prowadzi przez szczyt wzniesienia ze śladami dawnego obwałowania, zapewne pogańskiego miejsca kultowego. Krzyż Chrystusowy bowiem uświęca to, co nieświęte. Droga Krzyżowa Polskich Świętych nawiązuje do idei, wyrażonej słowami: "Oni poszli za Chrystusem, a za nimi - inni".
 
 
Tajemnice świętości
 
  Natomiast opasanie kościelnego wzgórza kamiennym Różańcem Polskich Świętych było ważnym punktem obchodów tysiąclecia pustelniczego życia św. Świerada w Tropiu, jakie miały miejsce w roku 1998. Ideą tego przedsięwzięcia jest rozważanie, jak tajemnice z życia Jezusa i Maryi odzwierciedlały się w życiu kilkunastu polskich świętych dawnych i najnowszych czasów. Oto niektóre z rozważań Drogi Krzyżowej oraz Różańca Polskich Świętych:

Stacja I - PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Na placu apelowym wystąpił z szeregu i oświadczył: "Chcę pójść za niego - jestem kapłanem katolickim". Skazał się na śmierć. Bo Pan powiedział: "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich".

Niech św. Maksymilian Kolbe modli się wraz z nami...


Stacja XII - PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Z radością podjął trud pustelniczego życia. Przepasał ciało mosiężnym łańcuchem, odbywał całonocne czuwania modlitewne, mdlał od zmęczenia ciężką fizyczną pracą. Tak na swoim ciele uzupełniał męki ukrzyżowanego Pana i codziennie umierał z Chrystusem. Bo w Piśmie czytał: "Nie daj Boże, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Jezusa Chrystusa". Dlatego właśnie chlubą jego - krzyż Chrystusa.

Niech św. Świerad modli się wraz z nami....


Tajemnica I bolesna - MODLITWA W OGRÓJCU

Mimo że był "wszystkim, zawsze rad", udał się na pustelnię, aby sam na sam przebywać z Bogiem. Modlił się całymi dniami, nawet wśród pracy toporem w lesie. Wśród modlitwy i pracy przeżywał ekstazy. Czynił sobie przeszkody, aby nawet nocą nie zasypiać, lecz trwać na modlitewnym czuwaniu. Albowiem Pan powiedział: "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie". Nasz pustelnik nie uległ!

Niech św. Świerad modli się wraz z nami...


Tajemnica II bolesna - BICZOWANIE

Był godnym czci biskupem Kościoła, ale źli ludzie nie szczędzili mu biczów i cierpień fizycznych. Aresztowano go, pobito aż do kalectwa, zamknięto za drutami obozu koncentracyjnego w Dachau, poniewierano, doświadczano głodem i tyfusem, a w końcu uśmiercono zastrzykiem. Dopuścił to Pan, który powiedział: "Chłoszczę każdego, którego za syna przyjmuję".

Niech bł. Michał Kozal modli się wraz z nami!
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba