2012  nr 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Kanonikowi Waldemarowi Stawinodze – Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Gołębiu oraz Ojcu Romanowi Łukaszewskiemu – Gwardianowi Klasztoru Ojców Kapucynów w Krakowie za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Posłał Bóg anioła... 1   
 
 Aniołowie czy krzyżowcy? 2   
 
 Maryjne serce chrześcijaństwa 3   
 
 Perła w szkatułce 4   
 
 Madonna z Loreto 5   
 
 Kaplice narodów 6   
 
 Pożegnanie z Loreto 7   
 
 Papieskie zawierzenie 8   
 
 Spod Monte Cassino do Loreto 9   
 
 Loreto, Loretto i lorety10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Aniołowie czy krzyżowcy?
 
 Od X wieku Ziemia Święta stała się terenem ekspansji arabskiej. Przez prawie trzy stulecia Europa Zachodnia organizowała wyprawy krzyżowe, próbując odzyskiwać miejsca święte dla chrześcijan i bronić je przed poganami. Ostatecznie jednak krucjaty zakończyły się klęską. Pod koniec XIII w. muzułmanie zdobyli Akkę, ostatnią twierdzę krzyżowców. Opuszczający teren Palestyny rycerze chrześcijańscy zabierali ze sobą pamiątki związane z życiem i śmiercią Zbawiciela oraz Jego Matki. Ostatnim krzyżowcom udało się uratować m.in. ściany Domku Maryi przylegające do Groty Zwiastowania w Nazaret. Aby w sytuacji rosnącego zagrożenia taka akcja mogła się udać, musiano przeprowadzić ją bardzo dyskretnie. Tajemnicze przenosiny Świętego Domku obrosły legendą, w której główną rolę odgrywają aniołowie.
 
 
  
Piękna legenda o przenosinach Domku Matki Bożej z Nazaretu do Loreto na skrzydłach aniołów stała się tematem wielu dzieł malarskich (muzeum w Loreto).

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 A jednak Aniołowie
 
 Rzeczywiście, od końca XIII w. w relacjach pielgrzymów do Ziemi Świętej przestały pojawiać się wzmianki o domu Świętej Rodziny w Nazarecie (pątnicy wspominają już tylko o samej Grocie Zwiastowania). Kamienne relikwie zostały przewiezione najpierw do Dalmacji (dzisiejsza Chorwacja), skąd w roku 1294 przetransportowano je do wybrzeży Italii. Dokumenty znalezione w Bibliotece Watykańskiej podają, że inicjatorem kolejnych przenosin Domku Maryi była wysoko postawiona grecka rodzina o nazwisku de Angelis, co znaczy... Aniołowie - stąd prawdopodobnie wzięła się legenda o anielskiej interwencji podczas transportu relikwii do Loreto. Zresztą, czyż można wykluczyć pomoc duchów niebieskich w przeprowadzeniu tak skomplikowanej operacji, jaką w średniowieczu było przeniesienie, przewiezienie i ponowna rekonstrukcja kamiennego budynku, w dodatku z jednej strony połączonego ze skalną grotą?
 
 

Prawda historyczna

Badania naukowe przeprowadzone przez archeologów, historyków i architektów potwierdziły, że oba obiekty: Grota Zwiastowania w Nazaret oraz Święty Domek czczony w Loreto idealnie do siebie pasują, tworząc jedną całość. Analiza struktury geologicznej kamieni, z których zbudowane są ściany Domku nie pozostawia wątpliwości, że pochodzą one z terenu Galilei. Zresztą sama budowla stanowi typowy przykład ubogiego galilejskiego domu z epoki poprzedzającej narodziny Chrystusa i nie wykazuje żadnych cech wspólnych z budowlami powstającymi na przestrzeni wieków w regionie Marche we Włoszech, gdzie leży Loreto.


 
 
  
Święty Dom z Nazaretu uświadamia nam fakt, że Syn Boży stał się człowiekiem w konkretnym historycznym czasie i miejscu. Do trzydziestego roku życia Jezus mieszkał w nazaretańskim domu swoich ziemskich rodziców, pomagając w pracy św. Józefowi. Żył codziennym, zwyczajnym życiem ubogich. Dlatego, kiedy zaczął nauczać w nazareńskiej synagodze, ci, którzy Go znali, pytali ze zdumieniem: "Czy nie jest to cieśla, syn Maryi?" (Mk 6, 3). Na zdjęciu: Jezus w rodzinnym domu w Nazarecie - jedna ze scen przedstawionych za pomocą figur woskowych w Muzeum Życia Chrystusa w Fatimie (Portugalia).

Fot. KAI/ Artur Karbowy

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba