2018  nr 8
 
  Redakcja składa podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Doktorowi Jackowi Nogowskiemu – Proboszczowi Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach i Dyrektorowi Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji oraz Prezesowi Fundacji Wigry Pro, Panu Marcinowi Aksjonów oraz Panu Piotrowi Malczewskiemu.Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Erem Wyspy Wigierskiej 1   
 
 Mnisi w białych habitach 2   
 
 Wigierscy gospodarze 3   
 
 Wygnanie z Wigier 4   
 
 Dwupoziomowy kompleks klasztorny 5   
 
 Kamedulska świątynia klasztorna 6   
 
 Papieskie odwiedziny 7   
 
 A jednak Bóg tutaj pozostał 8   
 
 Areopag na Wigrach 9   
 
 Modlitwa, praca i odpoczynek10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  Dział prenumeraty i sprzedaży wysyłkowej miesięcznika "NASZA ARKA":

ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków;
Joanna Suder,
tel.: (012) 428-49-10.

Warunki prenumeraty:

1. Prenumerata PÓŁROCZNA (6 kolejnych numerów):

- 1 egz. - 33,00 zł wraz z przesyłką.
- 2 egz. - 48,00 zł wraz z przesyłką.
- 3 egz. - 72,00 zł wraz z przesyłką.
- 4 egz. - 96,00 zł wraz z przesyłką.
- 5 egz. - 120,00 zł wraz z przesyłką.
- itd.

2. Prenumerata ROCZNA (12 kolejnych numerów):

- 1 egz. - 65,00 zł wraz z przesyłką.
- 2 egz. - 96,00 zł wraz z przesyłką.
- 3 egz. - 144,00 zł wraz z przesyłką.
- 4 egz. - 192,00 zł wraz z przesyłką.
- 5 egz. - 240,00 zł wraz z przesyłką.
- itd.

Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego numeru. Można również zamówić egzemplarze archiwalne.

Prenumeraty dokonuje się wpłacając odpowiednią kwotę na konto:
Wydawnictwo AZ Sp. z o.o.,
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków,
PeKaO SA I O/Kraków,
nr rachunku: 95 1240 1431 1111 0000 1046 1215

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba