2018  nr 10
 
  Redakcja składa podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Infułatowi Władysławowi Gasidle – Prepozytowi Kapituły Kolegiaty œw. Anny oraz Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Panusiowi – Proboszczowi Uniwersyteckiej Kolegiaty œw. Anny w Krakowie.Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Człowiek, któremu na imię było Jan 1   
 
 Ciebie Święty dały Kęty 2   
 
 Student Akademii Krakowskiej 3   
 
 Kapłan i nauczyciel 4   
 
 Sześćdziesiąt lat na Akademii Krakowskiej 5   
 
 Mieszkanie Mistrza Jana 6   
 
 Akademickie sanktuarium 7   
 
 Usłyszałem o nim od Mamy 8   
 
 Potrafił scalić rozbite szczęście 9   
 
 Patron uczonych i uczących się10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  Dział prenumeraty i sprzedaży wysyłkowej miesięcznika "NASZA ARKA":

ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków;
Joanna Suder,
tel.: (012) 428-49-10.

Warunki prenumeraty:

1. Prenumerata PÓŁROCZNA (6 kolejnych numerów):

- 1 egz. - 33,00 zł wraz z przesyłką.
- 2 egz. - 48,00 zł wraz z przesyłką.
- 3 egz. - 72,00 zł wraz z przesyłką.
- 4 egz. - 96,00 zł wraz z przesyłką.
- 5 egz. - 120,00 zł wraz z przesyłką.
- itd.

2. Prenumerata ROCZNA (12 kolejnych numerów):

- 1 egz. - 65,00 zł wraz z przesyłką.
- 2 egz. - 96,00 zł wraz z przesyłką.
- 3 egz. - 144,00 zł wraz z przesyłką.
- 4 egz. - 192,00 zł wraz z przesyłką.
- 5 egz. - 240,00 zł wraz z przesyłką.
- itd.

Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego numeru. Można również zamówić egzemplarze archiwalne.

Prenumeraty dokonuje się wpłacając odpowiednią kwotę na konto:
Wydawnictwo AZ Sp. z o.o.,
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków,
PeKaO SA I O/Kraków,
nr rachunku: 95 1240 1431 1111 0000 1046 1215

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba