2018  nr 4
 
  Redakcja składa podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć Bratu Tomaszowi Duszycowi OFMCap – członkowi zarządu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, Bratu Mateuszowi Magierze OFMCap – Dyrektorowi Biura Prasowego Roku Jubileuszowego oraz Panu Andrzejowi B. Piotrowiczowi – Dyrektorowi Generalnemu Roku Jubileuszowego.Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Góra cukru, wulkan gniewu 1   
 
 W Pietrelcinie był Jezus 2   
 
 San Giovanni Rotondo 3   
 
 Ukrzyżowanie trwaj±ce bez przerwy 4   
 
 Módlcie się z u¶miechem 5   
 
 Serce wolne i szerokie jak morze 6   
 
 Ojciec Pio jest ze mn± 7   
 
 Spotkali się tylko raz 8   
 
 Serca otwieraj± się w dwie strony 9   
 
 Klucz, który otwiera serce Boże10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  Dział prenumeraty i sprzedaży wysyłkowej miesięcznika "NASZA ARKA":

ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków;
Joanna Suder,
tel.: (012) 428-49-10.

Warunki prenumeraty:

1. Prenumerata PÓŁROCZNA (6 kolejnych numerów):

- 1 egz. - 33,00 zł wraz z przesyłk±.
- 2 egz. - 48,00 zł wraz z przesyłk±.
- 3 egz. - 72,00 zł wraz z przesyłk±.
- 4 egz. - 96,00 zł wraz z przesyłk±.
- 5 egz. - 120,00 zł wraz z przesyłk±.
- itd.

2. Prenumerata ROCZNA (12 kolejnych numerów):

- 1 egz. - 65,00 zł wraz z przesyłk±.
- 2 egz. - 96,00 zł wraz z przesyłk±.
- 3 egz. - 144,00 zł wraz z przesyłk±.
- 4 egz. - 192,00 zł wraz z przesyłk±.
- 5 egz. - 240,00 zł wraz z przesyłk±.
- itd.

Prenumeratę można rozpocz±ć od dowolnego numeru. Można również zamówić egzemplarze archiwalne.

Prenumeraty dokonuje się wpłacaj±c odpowiedni± kwotę na konto:
Wydawnictwo AZ Sp. z o.o.,
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków,
PeKaO SA I O/Kraków,
nr rachunku: 95 1240 1431 1111 0000 1046 1215

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba