2018  nr 12
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Jerzemu Cedrowskiemu – Kustoszowi Sanktuarium Œwiętej Rodziny w Studziannie. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Święta Rodzina przy stole 1   
 
 Uprosiłam Ci u Syna mego zdrowie 2   
 
 Trzy świątynie Studzianny 3   
 
 Ileż łask zostało tu wyproszonych 4   
 
 18 sierpnia 1968 roku 5   
 
 Ważne i proste przesłanie 6   
 
 Tu chciała być czczona Matka Boża Świętorodzinna 7   
 
 Pamiątki przeszłości i pieśni poetów 8   
 
 Filipini w Studziannie 9   
 
 Ostatni szaniec majora Hubala10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  Dział prenumeraty i sprzedaży wysyłkowej miesięcznika "NASZA ARKA":

ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków;
Joanna Suder,
tel.: (012) 428-49-10.

Warunki prenumeraty:

1. Prenumerata PÓŁROCZNA (6 kolejnych numerów):

- 1 egz. - 33,00 zł wraz z przesyłką.
- 2 egz. - 60,00 zł wraz z przesyłką.
- 3 egz. - 90,00 zł wraz z przesyłką.
- 4 egz. - 120,00 zł wraz z przesyłką.
- 5 egz. - 150,00 zł wraz z przesyłką.
- itd.

2. Prenumerata ROCZNA (12 kolejnych numerów):

- 1 egz. - 65,00 zł wraz z przesyłką.
- 2 egz. - 120,00 zł wraz z przesyłką.
- 3 egz. - 180,00 zł wraz z przesyłką.
- 4 egz. - 240,00 zł wraz z przesyłką.
- 5 egz. - 300,00 zł wraz z przesyłką.
- itd.

Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego numeru. Można również zamówić egzemplarze archiwalne.

Prenumeraty dokonuje się wpłacając odpowiednią kwotę na konto:
Wydawnictwo AZ Sp. z o.o.,
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków,
PeKaO SA I O/Kraków,
nr rachunku: 95 1240 1431 1111 0000 1046 1215

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba