2018  nr 1
 
  Redakcja składa podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć Ojcu Albertowi Ireneuszowi Krzywańskiemu OFM – Kustoszowi Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin oraz Ojcu Jozafatowi Romanowi Gohly OFM – Dyrektorowi Domu Pielgrzyma im. Œwiętej Rodziny w Wambierzycach. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Pierwszy cud wambierzycki 1   
 
 Wambierzycka Królowa Rodzin 2   
 
 Cudów już nie ma? 3   
 
 Kaplica Łask 4   
 
 Bogactwo dzieł sztuki i cuda wiary 5   
 
 Schody, które prowadzą do Matki 6   
 
 Dolnośląska Jerozolima 7   
 
 Stacje, tajemnice i rozważania 8   
 
 Wambierzycka atrakcja 9   
 
 W tym miejscu chce się zatrzymać10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  Dział prenumeraty i sprzedaży wysyłkowej miesięcznika "NASZA ARKA":

ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków;
Joanna Suder,
tel.: (012) 428-49-10.

Warunki prenumeraty:

1. Prenumerata PÓŁROCZNA (6 kolejnych numerów):

- 1 egz. - 33,00 zł wraz z przesyłką.
- 2 egz. - 48,00 zł wraz z przesyłką.
- 3 egz. - 72,00 zł wraz z przesyłką.
- 4 egz. - 96,00 zł wraz z przesyłką.
- 5 egz. - 120,00 zł wraz z przesyłką.
- itd.

2. Prenumerata ROCZNA (12 kolejnych numerów):

- 1 egz. - 65,00 zł wraz z przesyłką.
- 2 egz. - 96,00 zł wraz z przesyłką.
- 3 egz. - 144,00 zł wraz z przesyłką.
- 4 egz. - 192,00 zł wraz z przesyłką.
- 5 egz. - 240,00 zł wraz z przesyłką.
- itd.

Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego numeru. Można również zamówić egzemplarze archiwalne.

Prenumeraty dokonuje się wpłacając odpowiednią kwotę na konto:
Wydawnictwo AZ Sp. z o.o.,
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków,
PeKaO SA I O/Kraków,
nr rachunku: 95 1240 1431 1111 0000 1046 1215

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba