2018  nr 12
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Jerzemu Cedrowskiemu – Kustoszowi Sanktuarium Œwiętej Rodziny w Studziannie. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Święta Rodzina przy stole 1   
 
 Uprosiłam Ci u Syna mego zdrowie 2   
 
 Trzy świątynie Studzianny 3   
 
 Ileż łask zostało tu wyproszonych 4   
 
 18 sierpnia 1968 roku 5   
 
 Ważne i proste przesłanie 6   
 
 Tu chciała być czczona Matka Boża Świętorodzinna 7   
 
 Pamiątki przeszłości i pieśni poetów 8   
 
 Filipini w Studziannie 9   
 
 Ostatni szaniec majora Hubala10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  
  Święta Rodzina przy stole
 
  Syn Boży przyszedł na świat w rodzinie jako dziecko poddane swoim ziemskim rodzicom. Kościół naucza, że Świętą Rodzinę należy czcić i naśladować w doskonałej miłości, posłuszeństwie Bogu i zaufaniu Jego Opatrzności, wypełnianiu obowiązków, pracowitości i czystości obyczajów. Uroczystość Świętej Rodziny obchodzona jest najczęściej w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu - w tym roku wypada ona 30 grudnia. Warto wiedzieć, że w Studziannie-Poświętnem na ziemi opoczyńskiej (obecnie Diecezja Radomska) - niewielkiej wiosce ukrytej wśród pól i lasów, oddalonej od wielkich ośrodków miejskich i uczęszczanych szlaków komunikacyjnych niczym Nazaret - znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej. Tu od XVII wieku kwitnie kult cudownego obrazu przedstawiającego Jezusa, Maryję i Józefa podczas wieczornego posiłku przy rodzinnym stole. 18 sierpnia 2018 roku minęło dokładnie 50 lat od koronacji tego cudownego wizerunku. W tym dniu uroczystej Mszy św. przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Obchody jubileuszowe trwały trzy dni. Od 18 sierpnia 2018 do 19 sierpnia 2019 roku na mocy specjalnego dekretu Penitencjarii Apostolskiej za nawiedzenie studziańskiego Sanktuarium Świętej Rodziny można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.

 
  
  
Czczony w Studziannie cudowny wizerunek Świętej Rodziny nazywany jest obrazem Matki Bożej Świętorodzinnej lub Matki Bożej Studziańskiej. Malowidło powstało na płótnie w technice olejnej około roku 1630. Ma wymiary 115x96 cm. Pierwowzorem dla tego przedstawienia był prawdopodobnie miedzioryt z 1628 roku autorstwa Jacquesa Callot'a, artysty z Lotaryngii (Francja).

Fot. Franciszek Mróz

 
 
   Na studziańskim obrazie widzimy Jezusa, Maryję i Józefa przy nakrytym białym obrusem stole, na którym znajduje się skromny posiłek. Maryja trzyma gruszkę, by podać ją Synowi, św. Józef podtrzymuje duży kielich, z którego pije Jezus. Oczy Matki wpatrzone są w Syna, a Opiekun służy Mu pomocą. Blask świecy rozświetla ubogą izdebkę. Zwykła scena z codziennego życia Świętej Rodziny z Nazaretu, a tak wiele można z niej wyczytać o życiu pełnym prostoty, rodzinnej miłości, wzajemnego szacunku i rodzicielskiej troski. Wszystkie gesty i myśli Maryi z Józefem skupione są na Jezusie - to zapewne stanowi najważniejsze przesłanie płynące z tego cudownego Obrazu dla każdego chrześcijanina i każdej chrześcijańskiej rodziny.
 
  Bazylika wśród pól i domostw
 
  Miejscowość Studzianna-Poświętne leży na skraju Spalskiego Parku Krajobrazowego, w odległości 4-5 km od rzeki Pilicy, powśród rozległych pól uprawnych, poprzecinanych zadrzewieniami i otoczonych lasami, wśród wiejskich domostw i przydrożnych kapliczek. Nad wioską dominuje siedemnastowieczny zespół budowli sakralnych o randze bazyliki - Sanktuarium Matki Bożej Studziańskiej, którym od początku jego istnienia opiekują się księża filipini z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Kilka razy w roku do tej niewielkiej miejscowości zjeżdżają na odpusty tłumy pątników. Tu zatrzymują się także pielgrzymki zmierzające z północno-wschodnich regionów kraju do Częstochowy. Studzianna-Poświętne to także wspaniały polski folklor - zachowały się tu jeszcze malownicze XIX-wieczne wiejskie drewniane chaty, które już bezpowrotnie znikły z krajobrazu większości polskich wsi; tutaj można jeszcze spotkać kobiety otulone w tradycyjną pasiastą zapaskę opoczyńską - nie podczas procesji czy występów w zespole ludowym, lecz zwyczajnie, na co dzień.
 
  

Ojcze, matko, dzieci...

W studziańskiej kronice zachowały się piękne słowa pewnego kapłana, który około roku 1901 przybył na czele pielgrzymki parafialnej do Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej. Zwrócił się on do swoich pątników z taką prośbą: „Nim odejdziemy z tego miejsca, uklęknijmy przed tym cudownym Obrazem Przenajświętszej Rodziny i jako wotum, na pamiątkę dzisiejszej naszej pielgrzymki, złóżmy przyrzeczenie, że będziemy się starali zachować spokój w rodzinie, jakiego przykład daje nam Przenajświętsza Rodzina.
Ojcze, złóż przyrzeczenie, że zajmiesz się pracą na utrzymanie dzieci, że nic nie przepijesz, nie przegrasz, nie zmarnujesz i żadnego zgorszenia dzieciom nie dasz.
Matko, złóż przyrzeczenie, że z cierpliwością i łagodnością nauczać będziesz swe dzieci pacierza, katechizmu i pracy domowej, że czuwać będziesz nad dziećmi, by ci ich źli ludzie nie zgorszyli i przyświecać im będziesz pobożnością.
Dzieci, złóżcie przyrzeczenie, że na wzór Dzieciątka Jezus będziecie posłusznymi swoim rodzicom, że im nigdy nie zrobicie przykrości, a w starości otoczycie ich opieką”.


 
  

W Studziannie i Miedniewicach

Kopie wizerunku Matki Bożej Studziańskiej znajdują się w wielu świątyniach i domach centralnej Polski. Na obrazie studziańskim wzorowany jest łaskami słynący drzeworytowy obrazek z kościoła franciszkanów w Miedniewicach (Archidiecezja Warszawska), ukoronowany w 1767 roku przez biskupa Ignacego Krasickiego.


 
  

Studzianna-Poświętne

Studzianna powstała w XV stuleciu na polanie wśród nadpilickiej puszczy. Według niektórych źródeł nazwa pochodzi od dawnego słowa study (zimny, studzić), a według innych - od studni. Początkowo osada należała do dóbr Odrzywolskich. W połowie XVII wieku właścicielem Studzianny został Albrecht Starołęski, kasztelan żarnowski, starosta piotrowski oraz dziedzic pobliskich Nieznamierowic. Z biegiem czasu ze Studzianny-dworu wyodrębniona została osada o nazwie Poświętne, usytuowana u stóp wzniesienia, na którym powstała świątynia. Obecnie zaś nazwa Studzianna odnosi się do samego kompleksu budynków kościelno-klasztornych, zaś Poświętne - do wioski.


 
  
  
Plakat z okazji jubileuszu 50-lecia koronacji cudownego obrazu Świętej Rodziny w Studziannie

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba