2018  nr 12
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Jerzemu Cedrowskiemu – Kustoszowi Sanktuarium Œwiętej Rodziny w Studziannie. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Święta Rodzina przy stole 1   
 
 Uprosiłam Ci u Syna mego zdrowie 2   
 
 Trzy świątynie Studzianny 3   
 
 Ileż łask zostało tu wyproszonych 4   
 
 18 sierpnia 1968 roku 5   
 
 Ważne i proste przesłanie 6   
 
 Tu chciała być czczona Matka Boża Świętorodzinna 7   
 
 Pamiątki przeszłości i pieśni poetów 8   
 
 Filipini w Studziannie 9   
 
 Ostatni szaniec majora Hubala10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  
  Trzy świątynie Studzianny
 
  Przez cały następny wiek, to jest od 1673 do 1776 roku, obraz Najświętszej Rodziny znajdował się w drewnianym kościółku na Dziewiczej Górze. Aby zaradzić rosnącym potrzebom duszpasterskim z końcem XVII wieku filipini wznieśli kościół pomocniczy dedykowany św. Józefowi. Kiedy jednak i to okazało się niewystarczające, kustosze cudownego Obrazu podjęli decyzję o wzniesieniu w niewielkiej odległości od Dziewiczej Góry okazałej murowanej świątyni. Monumentalna budowla w stylu włoskiego baroku w tak skromnym i cichym miejscu mogła powstać dzięki wielkiej hojności czcicieli Madonny Studziańskiej, wśród których byli przedstawiciele zamożnej szlachty i magnackich rodów. Konsekracja nowego kościoła miała miejsce w 1748 roku, a wyposażenie i dekoracje ukończono ostatecznie w roku 1776. Budowla ta do dziś góruje nad okolicą, stanowiąc piękną i zaskakującą dominantę spokojnego, wiejskiego krajobrazu. Natomiast pierwsza drewniana świątynia została rozebrana pod koniec XVIII wieku. Na jej miejscu stoi obecnie kościółek pod wezwaniem św. Anny, który powstał po roku 1782. Wszystkie trzy studziańskie świątynie wzniesione są na wzgórzach i stanowią milczące pomniki dziejów tego świętego miejsca.

 
  
  
W dowód uznania roli Sanktuarium Świętej Rodziny w życiu religijnym lokalnego Kościoła papież Paweł VI w 1973 roku nadał studziańskiemu kościołowi tytuł bazyliki mniejszej.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
   Budowa obecnego kościoła trwała długie lata, ponieważ były to czasy wojen, grabieży, epidemii, klęsk żywiołowych, braku powołań kapłańskich, nędzy materialnej i moralnej oraz zawieruch politycznych, które w końcu doprowadziły do upadku I Rzeczypospolitej. Wreszcie cudowny obraz Najświętszej Rodziny został uroczyście wprowadzony do nowej świątyni 2 lipca 1776 roku. Po ukończeniu kościoła rozpoczęto budowę nowego klasztoru, który przylega do świątyni od wschodu. Gmach został ukończony około roku 1788. Jest połączony z kościołem piętrowym łącznikiem. Chronologicznie ostatnią budowlą kompleksu studziańskiego jest niewielki kościół dedykowany św. Annie, matce Maryi, wzniesiony na Dziewiczej Górze na fundamentach pierwszego drewnianego kościoła i klasztoru (rozebranych w 1782 roku). Kościółek powstał na przełomie XVIII i XIX wieku i swym wezwaniem upamiętnia Annę Zofię Starołęską, niezamężną przyrodnią siostrę ks. Jana Stanisława Zbąskiego, która przekazała filipinom cały swój majątek na budowę nowej świątyni dla cudownego Obrazu.


 
  
  
XVIII-wieczny kościółek św. Anny stoi na miejscu pierwszej drewnianej świątyni na Dziewiczej Górze.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba