2018  nr 12
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Jerzemu Cedrowskiemu – Kustoszowi Sanktuarium Œwiętej Rodziny w Studziannie. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Święta Rodzina przy stole 1   
 
 Uprosiłam Ci u Syna mego zdrowie 2   
 
 Trzy świątynie Studzianny 3   
 
 Ileż łask zostało tu wyproszonych 4   
 
 18 sierpnia 1968 roku 5   
 
 Ważne i proste przesłanie 6   
 
 Tu chciała być czczona Matka Boża Świętorodzinna 7   
 
 Pamiątki przeszłości i pieśni poetów 8   
 
 Filipini w Studziannie 9   
 
 Ostatni szaniec majora Hubala10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  
  18 sierpnia 1968 roku
 
  za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej obraz Świętej Rodziny w Studziannie został ukoronowany. Udział w tym wydarzeniu wzięło ok. 200 tys. wiernych. Starania o koronację zostały podjęte przez Kongregację Filipinów i trwały kilka lat. Należało przede wszystkim potwierdzić ciągłość kultu oraz łask uzyskanych za pośrednictwem Matki Bożej Studziańskiej. Na apel filipinów zgłosiły się dziesiątki osób, aby złożyć świadectwo nadzwyczajnej ingerencji Świętorodzinnej Madonny w ich życiu. Wśród tych świadectw były przypadki nagłego odzyskania wzroku, wyleczenia dziecka z padaczki, wyproszenia potomstwa. W trosce o właściwą oprawę uroczystości powołano komisje: liturgiczną, porządkową, propagandową, muzyczno-wokalną, artystyczną, techniczną, kwaterunkową, aprowizacyjną, sanitarną. Do Watykanu została wysłana dokumentacja w języku łacińskim poświadczająca dzieje cudownego obrazu z prośbą o zezwolenie na koronację. Jednocześnie parafia studziańska była przygotowywana do uroczystości przez misje oraz różnego rodzaju akcje duszpasterskie. Kazania na temat cudownego Obrazu ze Studzianny głoszono w całej Diecezji Sandomierskiej (do której wówczas należała Studzianna), zbierając ofiary przeznaczone na potrzeby organizacji koronacji. Kiedy nadeszło oficjalne zezwolenie, wyznaczono trzy dni uroczystych obchodów - 16 (piątek), 17 (sobota) i 18 (niedziela) sierpnia.


 
   Cały artykuł zamieszczony jest w grudniowym numerze „Naszej Arki”.
Miesięcznik można kupić w internetowym Sklepie Wydawnictwa AZ
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba