2018  nr 2
 
   
 
 
 Nie miał odpocznienia 1   
 
 Krzyż - centrum świata 2   
 
 Bardziej poważali gwóźdź niż diadem 3   
 
 Nie było dnia bardziej radosnego 4   
 
 Hołd papieży i cesarzy 5   
 
 Zwierciadło Ewangelii 6   
 
 „Obraz nie ludzką ręką uczyniony” 7   
 
 Ujrzał i uwierzył 8   
 
 Dotykała i okrywała ciało Zbawiciela 9   
 
 Świętokrzyskie: góry i relikwie10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  
  Nie miał odpocznienia
 
  Królowie umieszczali znak relikwii Krzyża Świętego w swoim herbie (tak zrobił król Węgier i Słowacji, co dzisiaj skutkuje znakami krzyża w herbach obu tych państw) czy budowali najpiękniejsze dzieła architektury, by były dla nich schronieniem (król Francji Ludwik IX zbudował arcydzieło gotyckiej architektury - Sainte-Chapelle). Prowadzono o nie wojny (persko-bizantyjska) i oblężenia (miasta Edessy przez Bizantyńczyków) oraz wyprawy krzyżowe. Niekiedy dopuszczano się nadużyć i fałszerstw. W średniowiecznej Europie handlowano nawet podrobionymi relikwiami, co tylko pokazuje, jak cenne dla wiernych były pamiątki Męki Pańskiej. Dziś nie mamy pewności co do autentyczności części zachowanych przez tyle wieków relikwii. Ich wartość jest jednak niezaprzeczalna - są okazją do refleksji nad Męką Chrystusa, do czego zachęcamy w tym numerze.


 
  
  
Relikwie Męki Pańskiej od wieków cieszą się należnym kultem. Nie możemy jednak zapominać, że najcenniejszą pamiątką ofiary Chrystusa jest Eucharystia.

Fot. ©Raimond Spekking/CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

 
 
  

Krew Chrystusa

Św. Longin to rzymski żołnierz, który na Golgocie włócznią przebił bok Chrystusa. Legenda mówi, że kiedy setnik otwierał bok Pana Jezusa, tryskająca krew zrosiła jego chore oczy. Został uleczony - nie tylko na ciele, ale i na duszy. Widok Ukrzyżowanego głęboko nim wstrząsnął. Zebrał krew umęczonego Chrystusa do ołowianego naczynia. Z obawy przed profanacją przyszły święty ukrył relikwie Męki Pańskiej w kasetce i je zakopał. Wkrótce potem poniósł śmierć męczeńską, gdy nie chciał wyprzeć się wiary w Zmartwychwstałego Pana. Z czasem zatracono wszelki ślad tej relikwii, aż do czasów Karola Wielkiego (VII/VIII w.).


 
  
  
Longin zbiera krew Chrystusa do ołowianego naczynia, anonimowy obraz z XVI w.

Fot. Wikimedia Commons

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba