2018  nr 3
 
  Redakcja składa podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Doktorowi Witoldowi Burdzie – Postulatorowi w procesie beatyfikacyjnym Rodziny Ulmów, Panu Doktorowi Mateuszowi Szpytmie – Wiceprezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, Panu Sławomirowi Kasperowi z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Pani Doktor Annie Stóż – Dyrektor Muzeum Polaków Ratujšcych Żydów podczas II wojny œwiatowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Sprawa Ulmów 1   
 
 Józef i Wiktoria 2   
 
 Codzienna droga do świętości 3   
 
 Tajemnica Ulmów 4   
 
 Egzekucja 5   
 
 Dziękuję Polakom za to, że żyję 6   
 
 „Byli synami i córkami tej ziemi. Pozostają w naszym sercu”. 7   
 
 To wielkie miejsce dla Rzeczypospolitej 8   
 
 Takie muzeum było potrzebne od dawna 9   
 
 Wysłuchane prośby10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  
  Sprawa Ulmów
 
  24 marca 1944 roku nad ranem do jednej z chłopskich chałup we wsi Markowa na Podkarpaciu wtargnęli niemieccy żandarmi. Najpierw rozstrzelali ukrywających się na strychu Żydów, a potem gospodarzy wraz z sześciorgiem dzieci, z których najstarsze miało 8 lat, a najmłodsze - półtora roku. Siódme dziecko zginęło w łonie matki, która była w zaawansowanej ciąży. Rodzina Ulmów była jedną z wielu polskich rodzin, które kierując się chrześcijańskim obowiązkiem i ludzkim sumieniem otworzyły przed prześladowanymi Żydami swój dom i serce.

 
  
  
Portret Rodziny Ulmów sporządzony podczas procesu beatyfikacyjnego

Fot. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

 
 
  W roku 2003 z inicjatywy ówczesnego metropolity przemyskiego, abpa Józefa Michalika, Rodzina Ulmów znalazła się pośród 122 kandydatów na ołtarze - polskich ofiar niemieckiego nazizmu. W roku 2017 watykańska Kongregacja do spraw Kanonizacyjnych przychyliła się do prośby obecnego ordynariusza przemyskiego, abpa Adama Szala, wyodrębniając sprawę Ulmów z procesu zbiorowego i kierując do indywidualnego rozpatrzenia przez Archidiecezję Przemyską. Powodem takiej decyzji było wciąż rosnące zainteresowanie świadectwem życia i śmierci Ulmów, do czego w znacznym stopniu przyczyniło się otwarte w 2016 roku Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. rodziny Ulmów w Markowej koło Łańcuta. Dziś do Markowej przyjeżdżają ludzie z całego świata. Oprócz muzeum odwiedzają też cmentarz, gdzie spoczywają Ulmowie. Wielu wiernych modli się do Boga za ich wstawiennictwem. Do markowskiej parafii przychodzą listy - świadectwa otrzymanych łask. W przyszłości, jeżeli dojdzie do beatyfikacji, Polacy z Markowej będą pierwszą w historii Kościoła rodziną - małżonkami wraz z dziećmi - wyniesioną do chwały ołtarzy. Proces beatyfikacyjny Ulmów prowadzony jest pod kątem męczeństwa. Podobnie jak w przypadku św. Maksymiliana Kolbego było to męczeństwo z miłości do bliźniego.
 
  

Polscy Sprawiedliwi

Ponad pół wieku po śmierci, w roku 1995, małżeństwo Ulmów zostało pośmiertnie odznaczone medalem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” przyznawanym przez izraelski instytut Yad Vashem za niesienie pomocy Żydom eksterminowanym przez Niemców w czasie II wojny światowej. Do tej pory medal ten otrzymało prawie 6800 Polaków, którzy stanowią największą grupę narodowościową wśród odznaczonych. Należy podkreślić, że według oceny historyków liczba Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów podczas okupacji, ukrywając ich, dostarczając im jedzenie, przekazując pieniądze, wyrabiając fałszywe dokumenty czy pomagając w ucieczce z getta, jest znacznie większa. Dzięki nim uratowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Wielu z nich zapłaciło za to życiem, wielu odeszło w zapomnieniu jako cisi bohaterowie.


 
  

Kto ma prawo powiedzieć...

„Dziś niekiedy próbuje się zafałszować historię naszych ludzi i ziem. Kto ma prawo powiedzieć, że Ulmowie zostali wychowani w antysemityzmie?! Chodzili przecież do polskiej szkoły i pobliskiego kościoła w każdą niedzielę. Józef i Wiktoria - jak ludzie pamiętają - od najwcześniejszych lat uczyli swoje dzieci modlitwy. Znali przykazania Boże, a przykazanie miłości bliźniego zastosowali w swoim życiu aż do końca. (...).
Jakże wiele zawdzięczamy takim rodzinom. Ważne jest i dziś odkrycie i umiłowanie powołania rodziny. Miłość do kolejnego dziecka, umiłowanie trudu ojcostwa i macierzyństwa jest fundamentem zdrowego człowieczeństwa, warunkiem rozwoju człowieka i nadzieją na ład społeczny. Kiedy zamiera wrażliwość na dziecko, umiera chęć do ofiary, rozkwita egoizm, a stąd już tylko o krok do mrożącej ludzkie relacje nienawiści” - abp Józef Michalik [fragment słowa wstępnego do albumu W hołdzie miłosiernym - Rodzina Ulmów, Mateusz Szpytma, Jarosław Szarek, Dom Wydawniczy Rafael 2016].


 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba