2018  nr 9
 
  Redakcja składa podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Bzdakowi – Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej i Proboszczowi Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach oraz Siostrze Barbarze Matejkowskiej RM ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Wielka tajemnica Maryi 1   
 
 Dominikanie w Sejnach 2   
 
 Dzieje Diecezji Sejneńskiej 3   
 
 Bazylika w stylu baroku wileńskiego 4   
 
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 5   
 
 Przez Matkę do Serca Syna 6   
 
 Matka Boża nigdy nie opuściła Sejn 7   
 
 Nasza Matka Boża od spraw rodzinnych 8   
 
 Madonna o uśmiechniętym obliczu 9   
 
 Sejneńszczyzna - bogactwo przeszłości 10   
 
 11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  
  Wielka tajemnica Maryi
 
  Kult Matki Bożej Sejneńskiej trwa nieprzerwanie od ponad czterech stuleci. Na podstawie licznych świadectw o nadzwyczajnych łaskach wymodlonych przez wiernych u stóp tej figury została sporządzona dokumentacja. W roku 1973 papież Paweł VI wydał dekret zezwalający na jej koronację. Dwa lata później, 7 września 1975 roku, korony papieskie na głowy sejneńskiej Madonny z Dzieciątkiem włożyli prymas Polski kard. Stefan Wyszyński w asyście metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły oraz pasterza Diecezji Łomżyńskiej bpa Mikołaja Sasinowskiego. Na uroczystość przybyło do Sejn (różnymi pojazdami oraz w pieszych pielgrzymkach) ponad 60 tysięcy wiernych.

 
  
  
Cudowna figura Marki Bożej Sejneńskiej wraz z cokołem i koroną mierzy około 150 cm wysokości. Wykonana jest z drewna lipowego przez nieznanego rzeźbiarza z Gdańska. Po otwarciu na boki ukazuje wspaniały tryptyk: Tron Łaski, a po obu stronach postacie modlące się do Trójcy Przenajświętszej.

Fot. archiwum Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach

 
 
   „W swoim życiu biskupim koronowałem czterdzieści kilka obrazów łaskami słynących, ale pierwszy raz staję przed postacią, która mieści w sobie tajemnicę - mówił, podczas koronacji Prymas Tysiąclecia. - Wasza Maryja Sejneńska ma w swoim wnętrzu odtworzony obraz Trójcy Świętej... Tkwi w tym głęboka prawda teologiczna, której wyrazistość widzimy w Zwiastowaniu w Nazaret. Można tego należycie nie rozumieć, ale wolno człowiekowi próbować odsłonić tajemnicę Boga ukrytego w życiu Maryi, tajemnicę, którą nosiła Ona w sobie od Zwiastowania, w którym działał Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch. Wkrótce ujawniło się coś więcej: oto Maryja zrozumiała, że przez Bożego Syna miecz boleści przeniknie wielokrotnie Jej Serce, jak gdyby na Jej Sercu zostanie wyryty Krzyż z Golgoty. Wasza Pani Sejneńska nosi ukrytą tajemnicę: tajemnicę Trójcy Świętej, w pełnym wyrazie wszystkich Jej działań - działania Stwórcy, działania ukrzyżowanego Zbawcy i uświęcającego Ducha. Wasza piękna, starożytna rzeźba jest próbą odsłonięcia wielkiej tajemnicy Maryi i wolno tak czynić. Ale zarazem jest to tajemnica każdego człowieka. Gdy na Nią patrzymy, wiemy, że jest to wzór, prototyp dla życia każdego człowieka, który jest dzieckiem Ojca Niebieskiego, Boga Zbawiającego i Ducha Uświęcającego".
 
  Pierwsza niedziela września
 
  Od czasu koronacji i na pamiątkę tego wydarzenia odpust Matki Bożej Sejneńskiej obchodzony jest w pierwszą sobotę i niedzielę września. - W tych szczególnych dniach rzeźba jest przenoszona z kaplicy do ołtarza głównego, gdzie po ustawieniu na specjalnie przygotowanym tronie zostaje otwarta - mówi ks. Zbigniew Bzdak, kustosz sejneńskiego sanktuarium. - W sobotę śpiewane są nieszpory Maryjne, odprawiana jest Eucharystia, a następnie odbywa się czuwanie modlitewne. Jest też godzinna modlitwa w języku litewskim, ponieważ Matka Boża Sejneńska ma wielu czcicieli wśród Litwinów. Wieczór kończy się wspólnym odmówieniem Różańca oraz Apelu jasnogórskiego. Natomiast w niedzielę rano śpiewane są Godzinki, po których zostaje odprawiona pierwsza Msza święta. Najwięcej wiernych gromadzi suma odpustowa, zakończona specjalną modlitwą zawierzenia Matce Najświętszej, naszej Pani Sejneńskiej, całej parafii, Kościoła, Ojczyzny i wszystkich wiernych. Wtedy też odmawiamy modlitwę pod Twoją obronę. Cudowna figura jest wystawiona na ołtarzu do wieczora, do godziny 19.00, aby każdy mógł podejść, zobaczyć, pomodlić się i pobyć blisko Matki Najświętszej - podkreśla Ksiądz Kustosz.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba