2018  nr. 4
 
  Redakcja składa podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć Bratu Tomaszowi Duszycowi OFMCap – członkowi zarzšdu Dzieła Pomocy œw. Ojca Pio, Bratu Mateuszowi Magierze OFMCap – Dyrektorowi Biura Prasowego Roku Jubileuszowego oraz Panu Andrzejowi B. Piotrowiczowi – Dyrektorowi Generalnemu Roku Jubileuszowego.Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Góra cukru, wulkan gniewu 1   
 
 W Pietrelcinie był Jezus 2   
 
 San Giovanni Rotondo 3   
 
 Ukrzyżowanie trwające bez przerwy 4   
 
 Módlcie się z uśmiechem 5   
 
 Serce wolne i szerokie jak morze 6   
 
 Ojciec Pio jest ze mną 7   
 
 Spotkali się tylko raz 8   
 
 Serca otwierają się w dwie strony 9   
 
 Klucz, który otwiera serce Boże10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  Dział prenumeraty i sprzedaży wysyłkowej miesięcznika "NASZA ARKA":

ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków;
Joanna Suder,
tel.: 12 428 49 10.

Odbiorcom zamawiającym większą ilość egzemplarzy miesięcznika "Nasza Arka" proponujemy współpracę w formie sprzedaży wysyłkowej.

Zasady współpracy:

1. Ze względu na koszty przesyłek pocztowych minimalne zamówienie wynosi 10 egz. Przy takim zamówieniu koszty przesyłek pokrywa Wydawnictwo AZ.

2. Ceny miesięcznika "Nasza Arka" w sprzedaży wysyłkowej:
- 10 -39 egz. - 4,00 zł/egz.
- 40 - 199 egz. - rabat 20% - 3,20 zł/egz.
- 200 egz. i powyżej - rabat 30% - 2,80 zł/egz.

3. "Naszą Arkę" można zamówić wysyłając wypełniony druk zamówienia pod adresem internetowym: redakcja@nasza-arka.pl
lub pocztą pod adresem: Dział prenumeraty i sprzedaży wysyłkowej miesięcznika "NASZA ARKA",
ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków.
Istnieje możliwość zamówienia numerów archiwalnych miesięcznika.
Odbiorców będących płatnikami podatku VAT prosimy o podanie numeru NIP.

4. Zamówienia można korygować telefonicznie tel.: 12 428 49 10.

5. Rozliczenie za zamówione i dostarczone egzemplarze następuje co 2 miesiące na podstawie wypełnionych przekazów bankowych przesyłanych przez wydawcę.
Prosimy o dokonywanie wpłat do 30 dni od daty otrzymania przekazu.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Wydawnictwo AZ Sp. z o.o.,
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków,
PeKaO SA I O/Kraków,
nr rachunku: 95 1240 1431 1111 0000 1046 1215

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba