7 modlitw

Boski Zbawiciel objawił Świętej Brygidzie następującą modlitwę i powiedział: Wiedzcie, że Ja tym, którzy przez 12 lat będą odmawiać 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo na CZEŚĆ MOJEJ DROGOCENNEJ KRWI, udzielę 5 następujących łask:

1. Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.

2. Będzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową.

3. Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze w stanie łaski uświęcającej według jego wyboru.

4. Dusze jego krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do piekła.

5. Będzie powiadomiony przed swą śmiercią.

Uwaga: Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.

 

Dodaj komentarz