Abym był dobry dzisiaj

Boże, dziękuję za szczęśliwą noc, za to, ze znowu obudziłem się do życia.
Błogosław mi i spraw by to był dobry dzień.
Proszę Cię, Boże który jesteś Miłością,
bym był podobny do Ciebie.
Bym był dobry dzisiaj i zawsze.
Bym był dobry dla wszystkich zwłaszcza w domu i w pracy.
Strzeż mnie, abym komuś krzywdy nie zrobił.
Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich,
z którymi mam kontakt od rana do wieczora.
Amen.

 

Dodaj komentarz