Akt miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące

O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia,
która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wzniesione na krzyżu,
patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy okrutnej Jego śmierci.
Polecamy Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagamy,
racz wejrzeć na nie okiem miłosierdzia Twojego i uproś im wybawienie z mąk.
Dla uproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana,
przebaczamy szczerze i serdecznie tym wszystkim,
którzy nas obrazili i przez Twoje wstawiennictwo prosimy Jezusa
o udzielenie im wszelkiego dobra – łaski i błogosławieństwa w zamian za zło,
które nam wyrządzili lub którego nam życzyli.
Przez Twoje ręce, o Panno święta,
ofiarujemy Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłości dla dusz,
które poddane są oczyszczeniu.
Amen

Dodaj komentarz