Akt oddania Maryi Królowej

Maryjo, od wieków Kościół święty cieszy się Twoim wyniesieniem ponad aniołów i świętych.
Ty uczestniczysz w królewskiej chwale i władzy swojego Syna,
ściśle zjednoczona z Nim w pełnieniu woli Bożej.
Maryjo, w swym ziemskim życiu nie pragnęłaś władzy,
tytułów i zaszczytów, sławy i bogactw, uznania i podziwu.
Twoim największym pragnieniem było pełnienie woli Bożej.
Sama nazwałaś siebie w Nazarecie „Służebnicą Pańską”.
Nie pragnęłaś łatwego i wygodnego życia,
ale przyjmowałaś je takim, jakim jest, z cierpieniami, ubóstwem, niedostatkami,
zmęczeniem, jakie rodzi ciężka praca.
Twoja godność królewska, ukryta przed światem w Nazarecie,
objawiała się w pokornej służbie i miłości do Jezusa i Józefa.
Dziś, gdy cieszysz się pełnią chwały i radością nieba,
jako Królowa i Pani troszczysz się o nasze zbawienie.
Niewiasto obleczona w blask słońca, uwieńczona gwiazdami,
stopą miażdżąca głowę starodawnego węża, króluj w mym sercu.
Spraw, niech stanę się Twoją szczególną własnością.
Kieruj mną, prowadź mnie i strzeż na drogach życia. Amen.

Dodaj komentarz