Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu

Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg.
Wraz z Tobą pragnę Mu odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka.
Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim,
kształtując na Jego obraz i podobieństwo.
Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna
i doprowadź do zjednoczenia z Nim.
Ojcze Niebieski, Ty w Maryi starłeś szatana i utworzyłeś „nowego człowieka”,
aby zwyciężył zło mocą Niepokalanego Poczęcia.
Niech Ono zatriumfuje nad światem, niech ogarnie każde serce,
aby umiało tak Ci zawierzyć, jak zawierzyła Maryja.
Ty Boże, w Trójcy Jedyny, oddałeś się stworzeniu,
aby w Duchu Świętym odnowić oblicze ziemi.
Oto ja, wraz z całym stworzeniem, oddaje się Tobie w tymże Duchu,
w niezgłębionej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia.
Łączę się z „fiat” Maryi i wraz z Nią, w Niej, przez Nią i jak Ona oddaję Ci moje życie,
abyś w nim i przez nie wypełnił swój zamysł względem świata.
Zapal ogniem Ducha Świętego moje serce i niechaj od niego zapłoną wszyscy,
których postawisz na mojej drodze. Amen.

Dodaj komentarz