Akt oddania się woli Bożej

Panie, Boże mój,
już teraz z zupełnym oddaniem się i z gotowością przyjmuję każdy rodzaj śmierci,
jaki podoba Ci się zesłać na mnie, ze wszystkimi jej cierpieniami.
Przyjmij, Panie, całą wolność moją.
Zabierz pamięć, rozum oraz całą wolę.
Wszystko, co mam lub posiadam,
Ty mi dałeś. Wszystko to zwracam Tobie i oddaję całkowicie rządom Twej woli.
Daj mi jedynie miłość ku Tobie i łaskę Swoją, a będę dość bogaty i niczego więcej nie pragnę.

Amen.

 

Dodaj komentarz