Akt uwielbienia

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.
Amen

***

Z pokorą upadamy przed Tobą, o Jezu,
+ w Sakramencie Boskim utajony!
+ Adorujemy Cię,
+ błogosławimy Cię,
+ uwielbiamy Cię
+ i prosimy, racz wysłuchać modlitw błagających tu Ciebie. Który żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków.
Amen.
***

  • Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham
  • Uwielbiam Cię Jezu, za Twe miłosierdzie.
  • O Jezu, uczyń mnie godnym wielbienia Ciebie.
  • Niech będzie uwielbione święte imię Jego!
  • Ojcze Niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.
  • Niech na wieki będzie pochwalony i uwielbiony Przenajświętszy Sakrament!
  • Wielbię Ciebie w każdym momencie, O Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie!
  • Jezu, mój Jezu, przyjdź do duszy mej, obdarz ją łaskami swymi i bądź Królem jej!

 

 

Dodaj komentarz