Akt zawierzenia Świętej Rodzinie

Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat,
aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem.
Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim,
w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę,
która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.
Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca.
Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej,
abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem,
bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.
Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko,
przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi
i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.
Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi,
wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach,
abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność.
Amen

(Modlitwa papieża Leona XIII)

Dodaj komentarz