Akty uwielbienia – Niech będzie Bóg uwielbiony

Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe.
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica,
Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalone Jej święte
i Niepokalane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef,
Jej przeczysty Oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach
i swoich świętych. Amen.
***
Tobie chwała, Tobie uwielbienie,
Tobie dziękczynienie na wieki wieków, o błogosławiona Trójco!
***
Całym sercem i ustami wyznajemy i uwielbiamy Ciebie Boże, Ojcze Wiekuisty,
Ciebie Synu Jednorodzony,
Ciebie Duchu Święty Pocieszycielu, Święta i nierozdzielna Trójco, Tobie chwała na wieki! Amen.

***

Jezu, bądź uwielbiony w moim życiu! Jezu, bądź uwielbiony w mojej pracy! Jezu, bądź uwielbiony w mojej radości! Jezu, bądź uwielbiony w mojej śmierci!

***

Chwała Tobie, Boże! Chwała Tobie, Chryste! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

***

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

***

Jezu, wszystko z Tobą
i wszystko dla Ciebie chcę uczynić!

***

Jezu kocham Ciebie! Jezu ufam Tobie!

***

Niech się dzieje, niech się spełnia, niechaj będzie pochwalona i na wieki wywyższona ponad wszystko najsprawiedliwsza i najukochańsza wola Boża! Amen, Amen!

Trójca
Niech będzie Bóg uwielbiony.

Dodaj komentarz