Anielski Różaniec

 

I.TAJEMNICA RADOSNA

ZWIASTOWANIE

„Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi,
imieniem Józef, z rodu Dawida: a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” ( Łk 1,26-28).
Maryja oddaje się cała do dyspozycji Boga: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”
( Łk 1,38).

Każdemu z nas Bóg podaje swoją wolę i natchnienia poprzez naszego Anioła Stróża.
Czy idziesz za oświeceniami, które ciągle podaje ci twój Anioł Stróż ? Czy przyzywasz jego pomocy ?
Czy dziękujesz Bogu i swemu niebieskiemu bratu ?
Wpatrzeni w Maryję i w Aniołów ochotnie wypełniajmy wolę Ojca niebieskiego.

Aniele Stróżu! Razem z Tobą i ze wszystkimi chórami Aniołów chcę sławić Maryję, mówiąc:

Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i na wieki błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus. Amen

II. TAJEMNICA RADOSNA

NAWIEDZENIE

Matka Najświętsza śpieszy do swej krewnej, Elżbiety, która mimo starości spodziewa się syna.
Maryja daje nam świadectwo, że miłość do Boga trzeba sprawdzać miłością do ludzi, służąc im pokornie.
Idąc do ludzi trzeba im nieść Chrystusa. Chrystus przez Maryję udziela Elżbiecie Ducha Świętego , który napełnia dziecię w jej łonie (Łk 1,16.44), a samej Elżbiecie udziela daru poznania tajemnicy Maryi:

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ( Łk 1,43-45).

„Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem Aniołów.
Każdy wierny ma u swego boku Anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia” (KKK,336).

III. TAJEMNICA RADOSNA

NARODZENIE

„Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła Swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie „ (Łk 2,6-7). Niepokalana Dziewica wraz z Józefem adoruje Boże Dziecię. Również Aniołowie dołączają się do tego uwielbienia, śpiewając: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”(Łk 2,14).

Anioł Stróż w swej posłudze miłości wzywa i ciebie i mnie, byśmy spieszyli się adorować Jezusa Chrystusa,
ukrytego pod kruchą osłoną Świętej Hostii w Najświętszym Sakramencie,  oraz uwielbiali GO zamieszkałego w nas.

IV. TAJEMNICA RADOSNA

OFIAROWANIE

Niewidzialni Aniołowie ciągle oddawali hołd uwielbienia Boskiemu Dziecięciu i hołd czci Jego Niepokalanej Matce.

„Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu” (Łk 2,22).

Każdy z nas, przez chrzest święty, został poświęcony i ofiarowany Bogu, stając się Jego przybranym dzieckiem, członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa i świątynią Bożą. Niegdyś na początku stworzenia, św. Michał Archanioł i Aniołowie dokonali wyboru (Hbr 1,6) i na wieki poświęcili się, oddali się Bogu. Teraz trwają na zawsze w zjednoczeniu z Nim, pełni radości i szczęścia.

Aniele Stróżu, wspomagaj mnie, abym, ofiarowany Bogu na chrzcie świętym, wszystko oddawał Mu z chwili na chwilę i z radością wypełniał wolę Ojca niebieskiego. Amen.

Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do Niego….
Uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia” (KKK, 331)

V. TAJEMNICA RADOSNA

ODNALEZIENIE

„Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie,
a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych… Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania”(Łk 2,41-44,46).

Aniele Stróżu mój, Aniołowie tajemnicy znalezienia Jezusa w świątyni !
Dopomóżcie mi szukać Jezusa i znaleźć GO, gdy GO zagubię na ścieżkach mego ziemskiego życia.
Szukać GO wytrwale, idąc za waszymi natchnieniami.
Aż GO zobaczę twarzą w twarz w niebie, jak wy, i na zawsze będę GO uwielbiał z Maryją i z wami. Amen.

I TAJEMNICA ŚWIATŁA

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Gdy Jezus został ochrzczony otworzyły „się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica na Niego, a głos z nieba Mówił: „Ten jest Mój Syn Umiłowany, w którym mam upodobanie”.

I te same słowa dotyczą każdego ochrzczonego dziecka, bowiem chrzest czyni nas dziećmi Bożymi,
a obrzędowi temu towarzyszą Aniołowie, którzy stoją na straży życia.
I tak Anioł oznajmił matce Samsona, iż Bóg da jej syna, który wyzwoli Izraelitów z ręki Filistynów.
Również Anioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi, że jego żona pocznie syna Jana Chrzciciela,
a Najświętszej Maryi Niepokalanej oznajmia, że będzie Matką Syna Bożego.

Prosimy Aniołów Stróżów dzieci, które przyszły na świat, by pomogli prawidłowo kształtować ich charakter,
aby stały się dla nas i dla wszystkich prawdziwym błogosławieństwem.

Ojcze Nasz…..10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

II TAJEMNICA ŚWIATŁA

Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

Zdrowa rodzina jest nadzieją chorego społeczeństwa.
Zdrowa rodzina musi opierać się na mocy Sakramentu Małżeństwa.
Egoizm rodziców, brak żywej wiary, zrozumienia i przebaczenia
oraz różne uwarunkowania przyczyniają się do rozkładu życia małżeńskiego i rodzinnego.
Cierpią na tym dzieci, które dorastając wyrażają swoją agresję buntem i niszczeniem wszystkiego dookoła siebie za brak miłości.
Niebezpieczeństwo rozpadu groziło też małżeństwu św. Józefa i Najświętszej Maryi,
kiedy to Maryja poczęła Dziecię za sprawą Ducha Świętego.
Wtedy Anioł Pański powiedział Mu we śnie. „Józefie Synu Dawida nie lękaj się wziąć do siebie Maryi,
Twej małżonki. Dzięki oświeceniu przez Anioła małżeństwo zostało uratowane.

Prosimy: Aniołowie Stróżowie wpływajcie na polskie rodziny, aby dochowywali sobie wierności małżeńskiej i nie zastępowali praw Boskich, prawami ludzkimi.

Ojcze Nasz…..10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

III TAJEMNICA ŚWIATŁA

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

W drodze do zbawienia napotykamy różnych nieprzyjaciół są nimi:
– nasza własna słabość będąca dziedzictwem grzechu pierworodnego,
– świat tzw. ludzi sprzeciwiających się Bogu i Jego prawom oraz zły duch.
Jak więc mamy się nawracać, cóż czynić, w kim znajdziemy obrońcę i wspomożyciela?
Dobry Bóg dał nam świętych Aniołów, aby nas wspomagali w drodze nawracania się i osiągnięcia wiecznego zbawienia.
Bóg powiedział,, Oto Ja posyłam Anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie twojej drogi
i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj Go i bądź uważny na Jego słowa.
Jeśli będziesz wiernie słuchał Jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam,
będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół.
„Prosimy, więc: Wszechmogący Boże Królu całego Stworzenia poślij „Zastępy Anielskie” ku naszej obronie, byśmy mogli służyć Ci z oddaniem bez przeszkód i w pokoju.

Ojcze Nasz…..10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

IV TAJEMNICA ŚWIATŁA

Przemienienie na górze Tabor

Cud przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor jest zapowiedzią naszej duchowej przemiany,
którą Ojciec Przedwieczny uzależnia od naszego posłuszeństwa wobec Pana Jezusa oznajmiając wyraźnie:
„ Jego słuchajcie ‘’.
Posłuszeństwo prowadzi, więc do zwycięstwa.
Św. Michał Archanioł daje instrukcje Jozuemu, jak mają zdobyć Jerycho.
Oto ufając Bogu przez 7 dni będą urządzać procesję niosąc Arkę Przymierza (znak obecności Boga)
siódmego dnia okrążą Jerycho siedem razy. Gdy to uczynili – Jerycho zostało zdobyte.
Trzeba i nam urządzać procesję wiary, miłości i uwielbienia do Boga obecnego w Arce naszego serca.
On, bowiem przez to, co nas spotyka każdego dnia, oczyszcza nas i chce byśmy wzrastali w miłości.
Stąd odmawiając 7 x Zdrowaś Maryjo pozdrawiamy Matkę Bożą,
aby Ona będąc jednocześnie Matką naszą i Królową Aniołów dopomagała nam zburzyć własne mury Jerycha, którymi są nasze grzechy i nałogi.
Matko wyproś nam u Twego Syna łaskę wypełniania we wszystkim woli Bożej.

Ojcze Nasz…..10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu

V TAJEMNICA ŚWIATŁA

Ustanowienie Eucharystii

Święci Aniołowie są naszymi pośrednikami przed Bogiem.
Mówił Anioł Rafał do Tobiasza:, „Kiedy Ty i Sara modliliście się Ja przedstawiałem błagania wasze przed majestatem PANA.”
W księdze Apokalipsy czytamy też o tym wstawiennictwie Aniołów:
„ I przyszedł inny Anioł i stanął przy ołtarzu mając złote naczynie na żar i dano mu wiele kadzideł,
aby je dał w ofierze jako modlitwy Wszystkich Świętych.”
Liturgia Kościoła również wspomina o tym pośrednictwie w Pierwszej Modlitwie Eucharystycznej.
Czytamy: „Pokornie Cię błagamy Wszechmogący Boże,
niech Twój Święty Anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarze w Niebie przed Oblicze Boskiego Majestatu Twojego.”

Prosimy pokornie: Aniele Stróżu mój wyproś mi łaskę, abym często przyjmował Komunię świętą
– „Chleb Aniołów.” I niech On będzie dla Mnie skutecznym lekarstwem i ochroną przed pokusami.

Ojcze Nasz…..10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

 

I.TAJEMNICA BOLESNA

MODLITWA JEZUSA W OGROJCU

Ojciec Niebieski posłał Jezusowi Anioła „ Wtedy ukazał mu się Anioł z nieba i umacniał GO .
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi” ( Łk 22, 43-44)
Anioł, który przybył z nieba od Boga przyniósł Chrystusowi umocnienie,
aby mógł ON wypełnić wolę Ojca niebieskiego.
Każdemu z nas Ojciec niebieski posyła Anioła, aby go umocnił w godzinach próby, walki i cierpienia.
Jezus zaleca nam czuwanie i modlitwę.

Aniele Pocieszenia , jak niegdyś umocniłeś Jezusa w Ogrojcu, tak i teraz umocnij mnie w cierpieniach i próbach mego życia, abym, spełniając wolę Ojca niebieskiego, wielbił GO z Tobą, z wszystkimi Aniołami i Świętymi na wieki wieków. Amen

II.TAJEMNICA BOLESNA

BICZOWANIE PANA JEZUSA

Żołnierze bili i katowali Jezusa wtedy jednak , niewidzialni dla innych pojawili się przy Jezusie płaczący Aniołowie i namaszczali mu głowę. Na czas męki Jezus zakazał swoim Aniołom przeciwstawiać się tym,
którzy Go będą dręczyli i krzyżowali. Upominając Piotra , aby schował miecz, Jezus powiedział:
„Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście legionów Aniołów ? Chrystus zrezygnował podczas swej męki z ich obrony.
Pozostało im pełne podziwu uwielbianie Jezusa, wysławianie Jego nieskończonej miłości do Boga i ludzi, pocieszanie i zachęcanie Jezusa do wypełnienia woli Ojca niebieskiego.

Bądźcie błogosławieni święci Aniołowie, którzy umacnialiście poranionego Jezusa,
którzy dziękowaliście za tę Jego nieskończoną miłość, jaką okazał ludziom w czasie swojej okrutnej męki.
Umacniajcie i nas w naszych udrękach i cierpieniach, abyśmy, łącząc się z cierpiącym Jezusem,
mieli nadzieję na udział w chwale Jego zmartwychwstania.
Oświecajcie nas, abyśmy ziemskiej chwilowej przyjemności nie przenieśli nigdy ponad Boga. Amen

III.TAJEMNICA BOLESNA

CIERNIEM UKORONOWANIE

Jezus nazwał czas swojej męki panowaniem ciemności, ( Łk 22,53), czyli panowaniem Szatana.
Żołnierze słysząc, że Jezusa nazwano królem, za szatańskim podszeptem
uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę.
Pan Jezus cierpi cierniem koronowanie za naszą oporną wolę.
Aniołowie umacniali Jezusa w tym cierpieniu i zbierali Jego krew.
Bronią Szatana jest jego kłamstwo. Nasz Anioł Stróż i świeci Aniołowie demaskują kłamstwa złych duchów.
Przyzywajmy ich w pokusach i idźmy za ich natchnieniami, wypowiedzmy walkę naszej pysze,
która daje szatanowi przystęp do nas, i uczmy się od Chrystusa Pana pokory.

Aniele Stróżu mój, dopomóż mi pokonać moją pychę i naucz mnie wypełniać wolę Bożą. Amen

IV. TAJEMNICA BOLESNA

PAN JEZUS DŹWIGA KRZYŻ

Ulegając naszej pysze, kłamstwom Szatana i wpływom świata, skazaliśmy niewinnego Chrystusa
na śmierć krzyżową. Włożyliśmy na Niego ciężki krzyż, którym były nasze zbrodnie i grzechy.

Pan Jezus mówi: „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem” ( Łk 14,27)
Co stanowi ten nasz krzyż?
Stanowi go cierpienie i wysiłek złączone z oderwaniem się od własnej woli,
od uznawania siebie jako najwyższej wartości; jest nim trud oderwania się od grzechów i nałogów,
od zakazanych przyjemności, a także odpędzanie Szatana, usiłującego nas oszukać swymi kłamstwami
i oderwać od Boga. Przeciwstawianie się złu, połączone z cierpieniem, prześladowaniem,
stanie się naszym krzyżem, który mamy nieść podążając za Chrystusem,
aż do osiągnięcia prawdziwego wyzwolenia.
Nasi Aniołowie swymi natchnieniami wspierają nas, byśmy znosząc te cierpienia i prześladowania,
łączyli się z cierpiącym Chrystusem.

Dziękuję Ci, Aniele Stróżu, bo ciągle towarzyszysz mi w dźwiganiu mego codziennego krzyża
i umacniasz w chęci pójścia za Chrystusem. Amen

V. TAJEMNICA BOLESNA

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Była godzina trzecia, gdy GO ukrzyżowali. Jezus do końca zaufał swemu Ojcu.
Oddał ducha, wołając donośnym głosem: „Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego” (Łk 23,46)
Ciało Jezusowe spoczęło w grobie. Aniołowie zaciągnęli straż przy grobie,
strzegli i oddawali część świętemu Ciału Jezusa.
Razem z Aniołami utwórzmy wielki Chór Uwielbienia, dziękując Jezusowi za niezmierzoną miłość,
którą nam okazał, umierając za nas na krzyżu.
Niechże odpowiedzią naszego serca będzie całkowite oddanie się Panu.

Panie Jezu Chryste umierający na krzyżu za nasze zbawienie!
Razem z Aniołami i wszystkimi mieszkańcami Nieba upadam na twarz, mówiąc:
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty ! Uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą.
Ofiaruje Ci Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata , na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi,
błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen

„Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości”

A miłość to nie uczucia i emocje naszego ciała, lecz wypełnianie, z pomocą łaski Bożej
i natchnień Anioła Stróża, przykazań Bożych.

I. TAJEMNICA CHWALEBNA
ZMARTWYCHWSTANIE

„A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł,
odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg.
Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast:
„ Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał,
jak powiedział. Chodźcie, zobaczycie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom:
Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”
(Mt 28, 2-7).
Ilekroć idziemy za natchnieniami świętych Aniołów, stajemy się wielbicielami zmartwychwstałego Pana.
Mamy świadczyć o Chrystusie zmartwychwstałym i zamieszkałym w nas, postępując w prawdzie, sprawiedliwości i miłości, wołając: Jezus żyje! On przebywa we mnie! On jest moja mocą i siłą!
Jest życiem mego życia! Jest moją miłością i szczęściem!

II.TAJEMNICA CHWALEBNA
WNIEBOWSTĄPIENIE

Jeszcze przez 40 dni ukazywał sie Pan Jezus swoim uczniom, wyjaśniał im Pisma, umacniał ich wiarę,
dawał instrukcje odnośnie swego Kościoła. Rozstając się z nim przekazał im misję głoszenia Ewangelii.
„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił,
rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba” (Łk 24,50-51). Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego,
jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.
I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo”? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,10-11). W ten sposób Aniołowie przypominają Apostołom i nam:
– że mamy wierzyć w Pana Jezusa i w Jego słowa,
– że mamy wypełniać Jego nakazy,
– że mamy oczekiwać przyjścia Pana,
– że na zawsze złączymy się z Nin w Jego Królestwie.
Teraz jest czas próby, czas wybierania Boga i wypełniania Jego świętej woli.
Św. Michała Archanioł i zastępy Aniołów pomagają nam w osiągnięciu zbawienia.
Umacniają naszą nadzieje i wiarę.

III. TAJEMNICA CHWALEBNA
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Chrystus wstępując do nieba, polecił Apostołom, aby oczekiwali przyjścia Ducha Świętego:
„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie,
w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Wcześniej zalecił im modlitwę (por. Łk 11,13).
Złączeni z Aniołami, uczniowie wraz z Maryją i innymi niewiastami trwali na modlitwie w Wieczerniku. Odprawiali pierwszą Nowennę. Oto przyszedł dzień Pięćdziesiątnicy. „Nagle dał się słyszeć z nieba szum,
jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami,
tak jak im Duch Święty pozwalał mówić” (Dz. 2, 2- 4). Przyjdź Duchu Święty!
Napełnij mnie swym światłem i mocą! Chcę poddać się Twemu działaniu.
Również wtedy, gdy mi je przekazujesz przez Aniołów.
Prowadź mnie do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego z Ojcem. Amen.

IV. TAJEMNICA CHWALEBNA
WNIEBOWZIĘCIE MARYI

Najświętsza Panna w dwanaście lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa zakończyła doczesny swój żywot
i z duszą i ciałem przez Aniołów została wzięta do nieba.
W Jej Wniebowzięciu towarzyszyły wszystkie chóry Aniołów.
Kościół katolicki orzekł jako dogmat wiary w 1950 r., że Maryja, po zakończeniu ziemskiego życia,
została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Maryja, wzięta do nieba, wstawia się za nami do swego Syna,
abyśmy się dostali do nieba.
Jako Królowa Aniołów, przez swego Hetmana św. Michała Archanioła,
wspomaga nas i broni przed atakami Szatana.
Aniele Stróżu mój, który cieszysz się już chwałą nieba i zachwycasz się pięknością swej Królowej,
zanieś Jej moje błagania, by swoim przemożnym wstawiennictwem wyjednała u Jezusa,
mnie i wszystkim swoim dzieciom, chwałę królestwa niebieskiego. Amen.

V.TAJEMNICA CHWALEBNA
MARYJA KRÓLOWA NIEBA I ZIEMI

Najświętsza Panna w niebie otrzymała chwałę i przez Syna ukoronowaną została na Królową nieba i ziemi, Królową Aniołów i całego wszechświata. Otrzymała od Jezusa władzę nad wszystkimi stworzeniami
i łaski potrzebne dla zbawienia wszystkich ludzi.
Aniołowie zachwycili się chwałą i pięknością swojej Królowej i Pani.
Przez Nią światło łaski Bożej dochodzi do św. Michała Archanioła i do nich.
Maryja wspiera każde swoje ziemskie dziecko w jego drodze do nieba.
Aniele Stróżu mój, dziękuję za natchnienie i za łaski, które mi podajesz,
a które wyprasza dla mnie Maryja Królowa i Pani.
Dopomóż mi iść drogą Bożych przykazań i dojść do nieba. Amen.

Dodaj komentarz