Codzienny rachunek sumienia

 

  1. Dziękować Bogu, Panu naszemu, za otrzymane dobrodziejstwa.
  2. Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich precz.
  3. Żądać od duszy swojej zdania sprawy od godziny wstania aż do chwili obecnego rachunku. Czynić to, przechodząc godzinę po godzinie lub jedną porę dnia po drugiej, najpierw co do myśli, potem co do słów, a wreszcie co do uczynków.
  4. Prosić Pana, Boga naszego, o przebaczenie win.
  5. Postanowić poprawę przy Jego łasce.
  6. Ojcze Nasz…

Dodaj komentarz