Dla kapłanów – O dochowanie wierności Twojemu świętemu Słowu

Modlitwa Krucjaty 110

O mój najdroższy Jezu, błagam Cię, zachowaj mnie silnym i odważnym, bym mógł bronić prawdy w Twoje Najświętsze Imię. Udziel mi Łaski, której potrzebuję – błagam – by przez cały czas dawać świadectwo o Twoim świętym Słowie. Pozwól mi oprzeć się naciskom, bym propagował nieprawdy, kiedy wiem w sercu, że Cię one obrażają. Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu świętemu Słowu aż do dnia mojej śmierci.

Amen.

Dodaj komentarz