Dla kapłanów – O obronę prawdy

Modlitwa Krucjaty 135

Matka Zbawienia: „Pragnę, aby wszyscy kapłani, którzy będą musieli zmierzyć się z tymi bolesnymi próbami [udręki, niesprawiedliwość, przysięga wierności, przeina­czenie znaczenia Eucharystii i zaprzeczenie realnej Obecności Jezusa], odmawiali tę Modlitwę Krucjaty”.

O umiłowana Matko Zbawienia, pomóż mi w chwili, gdy będę w potrzebie. Módl się, abym został pobłogosławiony Darami wylanymi na moją niegodną duszę przez Moc Ducha Świętego, bym bronił prawdy w każdym czasie. Podtrzymaj mnie w każdym przypadku, gdy poproszą mnie o zaprzeczenie prawdzie, Słowu Bożemu, świętym sakramentom i Najświętszej Eucharystii. Pomóż mi wykorzystać Łaski, które otrzymuję, aby trwać niezłomnie wobec niegodziwości szatana i wszystkich tych biednych dusz, którymi się on posługuje, aby bezcześcić Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pomóż mi, gdy będę w potrzebie. Dla dobra dusz daj mi odwagę do udzielania sakramentów każdemu dziecku Bożemu, kiedy wrogowie Boga mogą mi tego zakazywać.

Amen.

Dodaj komentarz