Dla kapłanów– Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu

Modlitwa Krucjaty 66

O drogi Jezu, pomóż mi w każdym czasie pozostać wiernym Twojemu najświętszemu Słowu. W obliczu przeciwności daj mi siłę do zachowania Prawdy Twojego Kościoła. Napełnij mnie Łaską, bym tak udzielał świętych sakramentów, jak Ty nas nauczyłeś. Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i pozostać Ci wiernym, nawet gdy zabronią mi tego czynić. Uwolnij mnie od więzów oszustwa, które mogą mi grozić, abym głosił prawdziwe Słowo Boże. Okryj w tym czasie wszystkie Twoje wyświęcone sługi Swoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali odważni, wierni i niezłomni w naszym oddaniu się Tobie, nasz umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.

Dodaj komentarz