Dla małżeństw w intencji odnowienia łaski sakramentu

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten świat, a szczególnie za to, że zechciałeś stworzyć człowieka na swoje podobieństwo: we wzajemnej miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą możemy przyczyniać się do rozwoju i dojrzewania naszego osobistego życia oraz uczestniczyć w stwarzaniu nowego człowieka. Pragniemy na nowo i z większą świadomością przyjąć ten dar sakramentalnego małżeństwa i rodziny.

Prosimy o przebaczenie każdego zaniedbania naszego powołania w stosunku do siebie nawzajem, do naszych dzieci i bliskich oraz o oczyszczenie z naszych grzechów przez Krew Twojego Syna. Razem z Jezusem pragniemy kroczyć Drogą Krzyżową, gdy przygniatają nas problemy rodzące się pomiędzy nami i ciężar wychowania dzieci. Wierzymy, że krzyż naszego małżeństwa i naszej rodziny może stać się błogosławieństwem dla nas samych i wielu innych. Pragniemy poprzez rozmowę i szukanie pełnej prawdy przezwyciężyć powody kłótni i nieporozumień. Gotowi do pracy nad sobą obiecujemy, że będziemy zwracać sobie nawzajem uwagę na to, co trzeba zmienić oraz przyjmować tę pomoc, aby nasza miłość mogła się odnawiać, stając się bardziej dojrzałą. Niech pomoże nam w tym pokora i cierpliwość, którą chcemy czerpać ze wspólnej modlitwy i rozważania przelań Krwi naszego Zbawiciela.

Nie chcemy jednak szukać jedynie własnego szczęścia w wąskim gronie. Przez życie według Słowa Bożego niech nasza rodzina stanie się prawdziwym Kościołem i źródłem pokoju dla wielu. Niech Duch Święty kieruje nami, kiedy w jedności pomagamy naszym dzieciom, gościom, potrzebującym i innym na drodze do nieba.
Razem z innymi rodzinami i ludźmi dobrej woli chcemy coraz bardziej żyć i działać w jedności z naszą parafią i zaangażować się na rzecz odnowy Kościoła i świata.

Niech ludzie samotni doświadczą przez nas pociechy i siły. Młodzież niech znajdzie radość życia, zaufanie, dobrą radę i wiarę w przyszłość, a rodziny dotknięte kryzysem, chorobą lub biedą – pomoc i nowe siły, by misja naszego małżeństwa przyczyniła się dzięki Krwi ­Baranka do uratowania wielu ludzi i budowania Twojego Królestwa. Amen.

Dodaj komentarz