Oto uniżasz się co dzień jak wtedy,
gdy z tronu królewskiego zstąpiłeś do łona Dziewicy.
Co dzień przychodzisz do nas w pokornej postaci.
I jak ukazałeś się świętym apostołom w rzeczywistym ciele,
tak teraz ukazujesz się nam w świętym chlebie.
Patrząc oczyma cielesnymi, widzieli oni tylko Twoje Ciało,
lecz wierzyli, że jesteś Bogiem, ponieważ widzieli Cię oczyma ducha.
Tak samo i my, oglądając chleb i wino oczyma cielesnymi,
umiejmy widzieć i wierzyć mocno, że jesteś Bogiem,
że Twoje najświętsze Ciało i Krew jest żywe i prawdziwe.
W taki to sposób, Panie, jesteś zawsze ze swymi wiernymi,
jak sam mówisz: A oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata (Mt 28, 20).

Dodaj komentarz