Do trzech Archaniołów

Chwalebny Michale Archaniele, wodzu zastępów niebieskich, broń nas przed wszystkimi naszymi nieprzyjaciółmi widzialnymi i niewidzialnymi, i nigdy nie pozwól, abyśmy się znaleźli pod ich okrutną władzą.

Święty Gabrielu Archaniele, który słusznie jesteś nazywany mocą Boga, gdyż zostałeś wybrany, aby ogłosić Maryi tajemnicę, w której Wszechmocny miał cudownie ukazać moc swego ramienia, daj nam poznać skarby zamknięte w osobie Syna Bożego i bądź naszym wysłannikiem u Jego świętej Matki!

Święty Rafale Archaniele, miłościwy przewodniku wędrowców, który mocą Bożą dokonujesz cudownych uzdrowień, racz prowadzić nas w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki i podpowiedz nam prawdziwe lekarstwa, które mogą uzdrowić nasze dusze i ciała. Amen.

Dodaj komentarz